Огранак ССД у Крушевцу
Основан је почетком осамдесетих као „Западноморавски“. Председник је био Милан Недељковић, са тамошње Педагошке академије.
Данас је овај огранак неактиван.