Огранак ССД у Ужицу
Основан је почетком осамдесетих. Председник је био Иван Арсић. Огранак је успешно радио током целе те деценије.
Данас је овај огранак неактиван.