Огранак ССД у Лесковцу
Основан је 1989, а председник је био Небојша Ивановић. Имао је 30 чланова (од којих је 16 било незапослено).
Данас је овај огранак неактиван.