Суд части ССД предложио Морални кодекс
понедељак, 12 март 2012 12:19

Суд части Српског социолошког друштва, одазивајући се на молбу Председништва ССД, израдио је Предлог моралног кодекса чланова Српског социолошког друштва. Овај предлог ће се наћи на дневном реду Скупштине ССД, 18. марта 2012.

Основу за овај предлог чини „Морални кодекс социолога“, усвојен на Скупштини ЈУС-а 1995. (а који је ревидирана верзија Кодекса ЈУС-а из 1972). Суд части је у свом Предлогу нарочито обратио пажњу на морално санкционисање изузетно ружне и, нажалост, све раширеније појаве – плагијаторства (II, 5-10).

Суд части ССД чине: проф др Анђелка Милић, др Милош Немањић и др Јово Бакић.