ССД у дијалогу са РРА
среда, 04 април 2012 10:36

На скупштини ССД, 18. марта 2012, покренута је иницијатива да се затраже додатна објашњења Републичке радиодифузне агенције (РРА) у вези са Општим обавезујућим упутством РТВ станицама у предизборној кампањи.

Иницијативу је дао Зоран Марковић, који је указао да РРА у Упутству тврди да се „уличне, телефонске и сличне анкете са грађанима не могу сматрати репрезентативним“, налажући емитерима да упозоре гледаоце да је „оваквим анкетама могуће фаворизовање одређених листа и кандидата и тиме нарушавање принципа објективности извештавања“. Марковић је преложио да ССД скрене пажњу РРА да је „тако формулисано упутство непрецизно, ненаучно, појмовно неадекватно и у крајњој консеквенци штетно“.

Скупшина је прихватила ову иницијативу и замолила Зорана Марковића да Председништву ССД достави материјал (односно нацрт писма за РРА). Председништво је, након Скупштине, размотрило и усвојило писмо за РРА, које је 20. марта достављено РРА.

У писму се скреће пажња РРА да је телефонска анкета у социологији признати метод прикупљања искуствених података, да се појам „репрезентативност“ пре свега односи на узорак, а не на метод прикупљања података, да се телефонском анкетом, под одређеним условима, може остварити репрезентативни узорак, као и да је анкетно прикупљање искуствених података на улици такође уобичајени метод прикупљања података.

РРА је позвана да допуни и прецизира Упутство, уз сугестију да се и социолози укључе приликом израде наведеног или сличних упутстава РРА. „Уколико се толико пажње поклања истраживањима јавног мњења, онда је потпуно оправдано да се у рад РРА укључи научна и стручна јавност, која је и најпозванија да о овом проблему суди“, стоји на крају писма које је, у име ССД, потписао председник Друштва проф. др Слободан Антонић.

Осам дана доцније РРА је упутио одговор ССД. У њему се каже да је у тачки 7 Упутства „израз `уличне, телефонске и сличне анкете са грађанима` употребљен у смислу анкете као телевизијске и радијске форме програмског садржаја, односно у смислу који тај израз има у пракси медија, а не у смислу у ком се користи у науци“. Такође се каже да се „објављивање резултата истраживања спроведеног од стране субјекта који, по правилу, поседује неопходну стручност у тој сфери“ регулише тачком 6. Упутства, „при чему се изричито прописују услови које емитер мора задовољити приликом објављивања резултата таквог истраживања“.

Одговор РРА на писмо ССД потписао је председник Савета РРА, Епископ јегарски др Порфирије (Перић).

ССД даје на увид јавности оба писма и очекује да ће се дијалог ССД и РРА о јавном представљању резултата истраживања јавног мњења наставити.