Протест Одбора за професионална питања ССД
субота, 02 јун 2012 12:10

Одбор за професионална питања Српског социолошког друштва упутио је,  26. маја 2012, протест председници Народне скупштине, Славици Ђукић-Дејановић, следеће садржине:

Поштована председнице, госпођо Славице Ђукић-Дејановић

Обраћамо Вам се у својству Одбора за професионална питања Српског социолошког друштва, који делује у циљу заштите  професионалног и моралног интегритета, угледа и достојанства чланова Удружења у њиховом професионалном и јавном раду. Наш члан, проф. др Милан Брдар брутално је нападнут од стране Поверенице за заштиту равноправности, због става који је изречен у току наставног часа. У складу са чланом 23 нашег Статута («штити професионални и морални интегритет, углед и достојанство чланова Удружења у њиховом професионалном и јавном раду; стара се о угледу социологије као професије») протестујемо и захтевамо јавно извињење Поверенице за заштиту равноправности, или покретање поступка за утврђивање њене одговорности.

Повереница Петрушић је, наиме, изрекла јавну опомену проф. Брдару због његовог мишљења, изнетог током предавања, о томе да постоји епистемолошка релативност промењене квалификације хомосексуалног понашања из болести у не-болест, чиме је, по Повереници, проф. Брдар „допринео стварању понижавајућег и увредљивог окружења у односу на ЛГБТ особе“. Штавише, Повереница Петрушић је у својој опомени проф. Брдару написала да проф. Брдар није имао право да студентима износи властито мишљење које се тиче контроверзних научних и друштвених питања, и то овако образложила: „Научна расправа која се односи на поједине осетљиве, актуелне и акутне проблеме друштвене стварности, поводом којих у научној и широј заједници постоји несагласност, води се у научним часописима, на научним и стручним скуповима, а не са студентима на предавањима“.

Одбор за професионална питања ССД сматра да су ово врло опасни и крајње неприхватљиви ставови, којима се најдиректније угрожава елементарна академска слобода. Уколико би, наиме, професор универзитета, нарочито у области друштвених наука, студентима на предавањима говорио само о питањима „поводом којих у научној и широј заједници постоји сагласност“, тиме би велики део градива друштвених наука, па и из социологије, морао бити изостављен, а настава на универзитету би се морала свести само на догматско препричавање општих места (чак тривијалности), или на изношење исказа који се у свему морају подударати са идеолошком матрицом која влада у друштву.

Не улазећи у садржај поменутог предавања проф. Брдара, одлучно се залажемо за право и слободу универзитетског професора да може износити властита научна становишта без „јавних опомена“ (пара)државних органа, као што се залажемо и за право студената, професора и других колега са Универзитета да свако јавно изнето научно становиште могу да подвргну критици и преиспитивању, у стандардним формама академске и научне расправе.

Позивамо академску и научну јавност, као и одговарајуће универзитетске органе, да поводом овог случаја реагују и обезбеде заштиту основних академских слобода у Србији.

 

Председник Одбора за професионална питања
Српског социолошког друштва,
проф. др Зоран Аврамовић