Програм рада конференције „Сто година социологије у Србији“
недеља, 05 август 2012 10:25

Утврђен је програм конференције „Сто година социологије у Србији“, коју организују Српско социолошко друштво и Правни факултет у Београду, под покровитељством Министарства просвете и науке. Конференција се одржава на Авали, 1. и 2. септембра 2012.

 

1. септембар

 

11.00-11.30 Отварање скупа, поздравне и уводне речи.

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

11.30-11.40 Милован М. Митровић:
Један век српске социологије
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

11.20-11.30 Дискусија

11.30-11.40 Пауза за кафу

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

 

Личности и дела

 

11.40-11.45 Лука Бренеселовић:
О коренима и развоју социолошког и посебно социолошкоправног интереса код Богишића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

11.45-11.50 Милош Марјановић:
Богишићеви доприноси конституисању емпиријске Социологије права
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

11.50-11.55 Нина Кршљанин:
Валтазар Богишић – социолошки приступ праву и правној историји
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

11.55-12.00 Милојица М. Шутовић:
„Радикална социологија” и „социолошка имагинација” Светозара Марковића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.00-12.05 Владимир Зарић:
Социологија задругарства Михаила Аврамовића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.05-12.10 Љубица Рајковић и Весна Милетић-Степановић:
Социологија и географија у делима Јована Цвијића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.10-12.15 Бранислав Стевановић:
Социолошко-политиколошка релевантност и актуелност Цвијићеве “антропогеографије“ Балкана
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.15-12.20 Љубинко Милосављевић:
Социјално-теоријска мисао у делу Слободана Јовановића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.20-12.25 Иван Јовановић:
Слободан Јовановић као социолог
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.25-12.30 Срђан Шљукић:
Слободан Јовановић и српско сељаштво
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.30-12.35 Бранислава Краговић:
Слободан Јовановић о полуинтелектуалцима
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.35-12.40 Славољуб Мишић:

Заснивање историјске социологије у делу Слободана Јовановића

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.40-13.20 Дискусија

13.20-13.30 Пауза за кафу

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

13.30-13.35 Саша Б. Бован:
Социолошка теорија права Живана Спасојевића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

13.35-13.40 Божо Милошевић:
Социологија сељачког друштва Сретена Вукосављевића:
значај примарног искуства за разумевање села и сељака

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

13.40-13.45 Александар Гордић:
"Метафизика" сеоског живота у делу Сретена Вукосављевића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

13.45-13.50 Дејан Петровић, Милена Станојевић:
Мирко Косић – једна заборављена социологија
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

13.50-13.55 Урош В. Шуваковић:
Допринос Арчибалда Рајса социолошком проучавању међуратног српског друштва
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

13.55-14.00 Зоран Гудовић:
 Радомир Лукић као социолог и правни мислилац
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.00-14.05 Радмила Васић:
Радомир Д. Лукић: могућност заснивања Социологије морала
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.05-14.10 Данило Н. Баста:
Социолошка деоница на мисаоном путу Михаила Ђурића
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.10-14.15 Љубиша Митровић:
Допринос Мирослава Печујлића савременој социологији развоја и глобализације
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.15-14.20 Јовица Тркуља:
Наставна и научна делатност Мирослава Печујлића

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.20-14.25 Анђелка Мирков:
Допринос Мирослава Живковића проучавању социолошких аспеката становања
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.25-14.30 Марина Благојевић Хјусон, Мирјана Бобић:
Научни допринос Руже Петровић: истраживање миграција као померање граница демографије
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.35-14.40 Слађана Драгишић Лабаш:
Допринос Петра Опалића развоју Социологије менталних поремећаја
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

14.40-15.30 Дискусија

15.30-17.00 Пауза за ручак

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

 

Институције и резултати

 

17.00-17.05 Гордана Вуксановић:
Појава и развој социологије на Филозофском факултету у Новом Саду
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.05-17.10 Душан Мојић:
Социологијa на Економском факултету Универзитета у Београду
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.10-17.15 Јасмина Петровић, Снежана Попић, Бранислава Краговић:
Институционални развој Катедре за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.15-17.20 Ана Вуковић:
Развојни пут Центра за социолошка истраживања Института друштвених наука
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.25-17.30 Драгана Динић:
Допринос Института за социјалну политику развоју социолошке мисли и праксе у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.30-17.35 Слободан Антонић:
Српско социолошко друштво 1961-1992.
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.35-17.40 Исидора Јарић:
Борба за успостављање социологије као средњошколског
предмета у Србији: Активности Социолошког друштва Србије

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.40-17.45 Исидора Јарић:
Кратки прилог историји социологије: Први средњошколски уџбеник социологије у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.45-17.50 Радош Смиљковић:
Конституисање Политичке социологије у наставно научну дисциплину Факултета политичких наука у Београду
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.50-17.55 Сандра Раденовић:
Социологија на Медицинском факултету Универзитета у Београду:
медицинска социологија, медицинска етика и биоетика – изазови и перспективе

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

18.00-18.05 Бисерка Кошарац, Биљана Милошевић:
Институционални развој социологије на Универзитету у Источном Сарајеву
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

18.05-18.10 Драган Тодоровић, Драгољуб Б. Ђорђевић:
Допринос научног удружења „ЈУНИР“ развоју српске социологије религије (1993-2012)
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

18.10-18.15 Драгољуб Б. Ђорђевић:
Допринос часописа «Теме» развоју српске социологије (2001-2011)
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

18.15-19.15 Дискусија

20.00 Вечера

 

2. септембар

 

Дисциплине и истраживачки проблеми

 

10.00-10.05 Анђелка Милић:
Социолошко истраживање породица:
између индивидуалних прегнућа и друштвених (не)прилика

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.05-10.10 Нада Секулић:
Оснивање Студија рода на Филозофском факултету у Београду
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.10-10.15 Анкица Шобот:
Утемељивање родног питања у српској социологији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.15-10.20 Марина Рагуш:
Јулка Chlapes Ђорђевић - „женско питање“ између два светска рата
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.20-10.25 Драгица Вујадиновић:
Феминистичка перспектива у социологији у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.25-10.30 Мирјана Рашевић:
Развој демографије у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.30-10.35 Мирјана Бобић, Марина Благојевић:
О старим и новим популационим изазовима Србије
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.35-10.40 Слободан Панов:
Социолошка димензија Породичног права
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

10.40-11.40  Дискусија

11.40-12.00 Пауза за кафу

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.00-12.05 Наталија Јовановић:
Почеци Социологије образовања на југословенском простору
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.05-12.10 Милош Немањић:
Увод у историју социологије културе и уметности у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.10-12.15 Драган Коковић:
Узроци кашњења и конституисања неких социолошких дисциплина код нас
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.15-12.20 Градимир Обрадовић:
Прилог проучавању заснивања социологије и социологије рада и пионирска ангажованост
социолога на развоју социологије рада и формирању професије социолога рада

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.20-12.25 Јасмина Петровић:
Методолошки проблеми у социолошкој периодици у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.25-12.30 Радивој Степанов и Ана Нешић:
Социологија права у правној култури Србије
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.30-12.35 Мирослав Ружица:
Балкански Власи/Арумуни/Цинцари:
Тезе за нешто другачије читање балканске и српске историје и културе

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.35-12.40 Жељко Љ. Крстић:
Историјска социологија затвора у Србији:
од окова до „наруквице“

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.40-12.45 Немања Звијер:
Социологија визуелног – могући правци будућег развоја социологије у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

12.45-13.45  Дискусија

14.00-17.00 Пауза за ручак

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.00-17.05 Силвано Болчић:
Искуства и домашаји „ангажоване“ социологије у Србији током протеклих пет деценија
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.05-17.10 Снежана Попић:
Зачеци српске социолошке мисли о глобализацији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.10-17.15 Петар Анђелковић:
Српско друштво и социологија данас:
„социологија без друштва“

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.15-17.20 Снежана Стојшин:
Социологија у Србији данас/сутра - размишљања будућих социолога
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.20-17.25 Миодраг Ранковић:
Еволуција и инволуција новог империјализма
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.25-17.30 Весна Димитриевска:
Социологија неједнакости и сиромаштва
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.30-17.35 Зоран Аврамовић:
Социолошко знање и незнање у уџбеницима социологије
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.35-17.40  Валентина Соколовска, Жолт Лазар:
Социјалне мреже социолога у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.40-17.40 Дејан Радиновић:
Препреке и могући правци развоја социологије у Србији
http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.45-17.50 Владимир Милић:

Србија – деструкција друштва и стварање паразитских и зависних класа

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

17.50-18.50  Дискусија

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

18.50-19.50 Генерална дискусија

http://ssd.org.rs/images/stories/divider3.png

19.50-20.00 Затварање скупа

20.00 Вечера/одлазак учесника за Београд