Протест ССД
петак, 07 септембар 2012 07:07

Српско социолошко друштво је упутило протест поводом предлога Министарства финансија да се угаси Завод за проучавање културног развитка.

У протестном писму Председништва ССД, достављеном Влади и медијима, овај предлог је назван „непромишљеним, па и штетним са становишта елементарних интереса српског друштва“.

„Завод је најстарија и најугледнија истраживачка установа на пољу културе у Србији“, каже се даље у писму, „суштински важна за уобличавање озбиљне културне политике. Укидањем ове установе, држава Србија би показала да јој није стало не само до културе, већ ни до елементарних интереса својих грађана“.

ССД се пита „којим критеријумима се дошло до тога да се баш Завод за проучавање културног развитка – и то после 45 година плодног и преданог рада на унапређењу српске културе – прогласи `буџетским теретом`?“.

„Посебно је неприхватљива пракса да се тако далекосежни кораци по друштво и културу предузимају без јавне расправе, као и да се културне и научне институције укидају објављивањем спискова у новинама.

„Добро познајући значај рада Завода за проучавање културног развитка, изражавамо неслагање са предлогом Министарства финансија, и апелујемо на Владу да овај предлог не прихвати“, каже се на крају протестног писма Српског социолошког друштва.

Завод је установа у којој је радио (као што и сада ради) велики број социолога, установа која традиционално спроводи велика искуствена истраживања из области социологије културе, као и установа која од 1968. године издаје часопис „Култура“, у чијем поднаслову стоји: „Часопис за теорију и социологију културе и културну политику“.