Још књига из Ниша и Чачка
петак, 28 септембар 2012 09:16

Милош Тимотијевић објавио је књигу „Модернизација балканског града (1944-1989): компаративна анализа развоја Чачка и Благоевграда у епохи социјализма (Чачак: Народни музеј, 2012, стр. 575). Рецензенти: Сретен Вујовић и Мирослав Јовановић. Књига садржи следеће делове: „Опште претпоставке модернизације Чачка и Благоевграда до 1989“; „Индустријализација“; „Урбанизација“; „Друштвене промене“ („Демографске промене“; „Образовање“; „Култура“; „Свакодневица“; „Приватни живот“); „Модернизација и ограничена модерност“.

Зборник Social and Cultural Capital in Serbia yредио је Предраг Цветичанин (Ниш: Центар за емпиријска истраживања културе Југоисточне Европе/Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe, 2012, стр. 175), рецензенти: Драган Жунић, Смиљка Томановић и Бранимир Стојковић. Зборник је урађен у оквиру Regional Research Promotion Programme in the Serbia (RRPP), University of Fribourg, уз помоћ Swiss Agency for Development and Cooperation, Federal Department of Foreign Afairs. Садржи следеће прилоге: Предраг Цветичанин: „Bourdieu's Theory of Practice“; Предраг Цветичанин, Јасмина Недељковић и Немања Крстић: „Social Space in Serbia“; Предраг Цветичанин, Јасмина Недељковић и Немања Крстић: „The Cultural Map of Serbia, or Reconstruction of the Field of Cultural Practices in Serbia“; Данијела Гавриловић, Предраг Цветичанин и Ивана Спасић: „Strategies and Tactics in Everyday-Life in Serbia“; Данијела Гавриловић и Милош Јовановић: „Religious Practices as a Source of Social Capital in Transitional Serbia“; Ивана Спасић и Ана Бирешев: „Social Classinfication in Serbia: Today Betwen Motality and Politics“.