Нове књиге Весне Пешић и Вере Вратуше
субота, 13 октобар 2012 09:30

Весна Пешић је објавила књигу „Дивље друштво: како смо стигли довде“ (Београд: Пешчаник, 2012, стр. 395). У предговору се ауторка захваљује Небојши Попову и Ивану Јанковићу за читање прве верзије књиге и сугестије. У првом делу књиге ауторка анализира карактер 5. октобра, у другом Ђинђића и његову владу, у трећем Коштуничине две владе, у четвртом Тадића и његову власт, а у петом делу даје рекапитулацију садашњег стања. „Србија назадује већ тридесет година“, каже ауторка. „Када се тај период посматра у целини, она је забележила привредни раст отприлике минус један одсто годишње. Где год да се баци поглед, скоро ништа не функционише. Сви елементи друштвеног система су погрешно постављени и дају лоше резултате. Стиче се утисак да се у нашој земљи већ дуго игра само једна игра – zero sum game. У такву игру спада и укрштање опредељења да Србија постане чланица Европске уније, са одлуком да се Косово заувек третира као део Србије. Друго опредељење поништава прво, па ће се и последњи период који је водила проевропска влада под слоганом `и Косово и ЕУ` уписати као изгубљено време. Након 5. октобра неки помаци несумњиво постоје, али дуготрајно пропадање надјачава слабашне помаке. Они су недовољни за уништену земљу која је слупала све што је имала у ратовима деведесетих година. И није се повратила ни морално ни материјално. Други су за то време напредовали, па не треба да чуди што Србија спада у најзаосталије земље Европе. То значи да Србија треба све да мења“. Весна Пешић је била председница нашег друштва 1987-1989.

Вера Вратуша је објавила књигу „Транзиција - одакле и куда? (Део 1)“ (Београд: Чигоја штампа и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, 2012, стр. 323): Рецензенти: Слободан Антонић и Тодор Куљић.  Основна истраживачка тема Вере Вратуше је друштвени развој и идеолошки контекст савремених друштвених теорија, а њен основни теоријско-истраживачки оквир је светско-системска теорија. Књига се састоји из увода („Чему још једна студија о транзицији?“) и четири дела. Први део носи назив „Теоријско-методолошки и практичко-политички оквир истраживања транзиције“, други „Актуалност спора о односу културно-идејних и производно-прометних чинилаца транзиције из традиционалног/ преткапиталистичког у модерни/ капиталистички облик организације друштвених односа“, трећи: „Карактер  односа реалног социјализма и самоуправљања у контексту светског система капиталистичке привреде“, и чертврти „Друштвени субјекти и досадашње последице транзиције у свету и у Србији у контексту локалне и глобалне поделе рада и системске кризе акумулације капитала“. Ова монографија на систематски начин и из особене теоријске перспективе излаже најважније концепције и чињенице које се тичу транзиције друштава какво је и српско. Посебно је важан њен историјски део, у коме се излаже повест самоуправљања у СФРЈ и извлаче друштвене поуке из неуспеха овог пројекта. Занимљива је и анализа актера и идеолога капиталистичке рестаурације у Србији, као и њихових савезника из редова транснационалне капиталистичке класе.

Целокупну књигу Весне Пешић можете преузети овде, а књигу Вере Вратуше овде.