Прирема за такмичење
субота, 13 октобар 2012 11:02

Отпочеле су приреме за такмичење ученика средњих школа из социологије. Ово такмичење организују Српско социолошко друштво и одсеци за социологију у Београду, Нишу, Новом Саду и Косовској Митровици. Прошле школске године такмичење је први пут покрило целу територију Србије, а 17. март 2012, када су одржана финална такмичења у Београду, Нишу, Новом Саду и Косовској Митровици, био је прави фестивал социологије.

У сврху приреме за такмичење, председник Секције ССД наставника социологије, Иван Јовановић, заказао је састанак Секције за суботу, 20. октобра 2012, у 12:00 часова, на Филозофском факултету у Београду. Анализираће се прошлогодишње такмичење и разговарати о организацији такмичења у школској 2012/13. години.

На састанак су позвани и чланови Одбора за организацију такмичења: Душан Ристић, Милан Станић, Јасмина Петровић, Исидора Јарић, Бранислав Станић, Иван Јовановић (за координатора Одбора предложена је Исидора Јарић). Задатак Одбора је да донесе правила такмичења, одреди тему такмичења за ову школску годину, утврди календар такмичења и организује централно, републичко финале.

Заједнички састанак Секције и Одбора омогућиће члановима Одбора да чују од средњошколских наставника утиске о претходном такмичењу и предлоге тема и календара за овогодишње такмичење, како би се лакше донеле одговарајуће одлуке.

На састанак су позвани и Младен Лазић, представник ССД у Националном просветном савету, као председник ССД Слободан Антонић.