Утаначена мерила за доделу награде
понедељак, 15 октобар 2012 10:35

Жири за доделу награде ССД „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије (објављену у 2012), донео је правилник којим је ближе утаначио мерила за доделу награде. Он гласи:

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“, донетог на Скупштини ССД 18. марта 2012, жири за доделу награде, изабран 18. марта и конституисан 2. септембра 2012, доноси:

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЖИРИЈА

Члан 1

Жири ће разматрати дела која су објављена у текућој календарској години и достављена жирију закључно са 30. децембром.

Жири објављује листу свих примљених дела по азбучном реду.

Члан 2

Основно мерило за оцену дела су заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја.

Разматрају се само књиге на српском језику, прво издање.

Књига са више од три аутора сматра се зборником радова и жири је неће узимати у обзир за награду.

Члан 3

Жири приликом оцењивања неће давати приоритет ни једној социолошкој (посебној) дисциплини, нити ће приоритет имати обим текста.

Подједнако ће се вредновати уџбеничка дела, као и специјалне студије.

Жири није обавезан да, приликом вредновања дела, узима у обзир рецензије, приказе и осврте објављене у социолошким и другим часописима.

Члан 4

За избор награђеног дела потребна је сагласност свих чланова жирија.

Жири може издвојити и јавно истаћи она дела која су увршћена у ужи избор.

Пошто донесе одговарајуће одлуке, жири неће разматрати накнадне интервенције, али ни оспоравати право да се чланови жирија, само у своје име, јавно изјашњавају о свим питањима везаним за донете одлуке.

Члан 5

Овај правилник, као и одлуке и друга обавештења жирија, објављују се у часопису „Социолошки преглед", као и на сајту ССД.

 

У Београду, 12. октобра 2012. године

 

проф. др Миодраг Ранковић
проф. др Драгољуб Ђорђевић
проф. др Божо Милошевић