Две књиге Веселина Митровића
четвртак, 18 октобар 2012 10:55

Веселин Митровић (1972), сараданик у настави на Одељењу за социологију Филозофског факултета у Београду, објавио је две књиге.

Прва је његова докторска дисертација: Искорак биоетике: нове биотехнологије и друштвени аспекти 'побољшања' здравих (Београд: Чигоја штампа и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, 2012, стр. 171). Рецензенти: Марија Богдановић, Синиша Павловић и Нада Секулић. У овој књизи Митровић разматра биоетичке теорије Џулијана Савулеска (Julian Savulescu), Џона Хариса (John Harris), Николаса Ејгара (Nicholas Agar), Френсиса Фукујаме (Francis Fukuyama), Леона Каса (Leon Kass), Томаса Мареја (Thomas Murray), Карла Елиота (Carl Elliot) и Ерика Паренса (Erik Parens).

Друга књига Веселина Митровића јесте Џез као социокултурна импровизација: квалитативно истраживање друштвене покретљивости (Београд: Филозофски факултет, 2012, стр. 208). Рецензенти: Марија Богдановић и Ђокица Јовановић. У првом делу („Социологија џеза“), користећи се биографском методом, аутор истражује друштвену покретљивост џез музичара током прошлог века. Други део („Социокултурна имприовизација у џезу“) је студија случаја музичког и друштвеног израза Мајлса Дејвиса. Трећи део (“Прилог“) садржи структурисане биографије музичара чије су животне приче анализиране у првом делу. Четврти део („Главни регистар имена“) чини попис џез музичара који је послужио као основ за статистичко утврђивање етнокласне структуре џез професије током 20. века.