Нове дебате у Социолошком клубу
четвртак, 25 октобар 2012 22:37

Социолошки клуб, традиционално место за дебатне састанке ССД, у овој сезони наставља са радом.

Дебате ће се одржавати првог четвртка у месецу, у 17.30, у сали на првом спрату Института друштвених наука, Краљице Наталије 45, Београд.

Тема прве дебате, у четвртак, 1. новембра (17.30, ИДН) јесте:

Класно-слојна покретљивост у Србији: резултати најновијег истраживања, уводна реч др Слободан Цвејић (Филозофски факултет Београд, Одељење за социологију).

Предмет разговора су резултати најновијег истраживања стратификације српског друштва, које је спровео Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, под руководством Младена Лазића. У свом излагању (пауерпоинт презентацију види овде), проф. Цвејић ће упоредити ове резултате са налазима истраживања из 1989. и 2003.

Тема друге дебате, у четвртак, 6. децембра (17.30, ИДН) јесте:

Биолошке основе друштвених хијерархија, уводна реч др Марко Шкорић и Алексеј Кишјухас (Филозофски факултет Нови Сад,Одсек за социологију).

Предмет разговора биће саопштење Шкорића и Кишјухаса, изнето на недавној конференцији у Новом Саду у коме се заступа теза о постојању „биолошких основа хијерархија и стратификације“ (пун текст саопштења види овде). Овај реферат је побудио велику пажњу и изазавао динамичну расправу учесника конференције.