Секција професора социологије о такмичењу и настави
четвртак, 01 новембар 2012 15:26

Секција наставника социологије Српског социолошког друштва расправљала је, 20. октобра 2012, о питањима везаним за положај социолога у просвети, за уџбенике, као и за наставу у средњим школама.

Поново је отворено питање ко све може да предаје социологију у средњим школама. Указано је да „Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији“ у члану 2 каже: „Наставу и друге облике образовно-васпитног рада може да изводи за: (..., став 16) Социологија: - професор социологије, односно дипломирани социолог. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада за предмет Социологија може да изводи и: - професор филозофије и социологије; - дипломирани политиколог, наставни смер“.

Секција је закључила да се у контактима са Министарством покуша изменити став 16 члана 2 „Правилника“, тако да наставу социологије може држати искључиво „професор социологије, односно дипломирани социолог“. Ова измена Правилника, наравно, неће важити ретроактивно, што значи да ће кадрови који сада држе наставу социологије остати на својим радним местима, док ће се измењена одредба односити само на оне који се убудуће буду запошљавали као наставници социологије.

На Секцији је вођена и дискусија о ситуацији насталој након објављивања другог уџбеника социологије за гимназије и средње школе. Постављено је питање према ком уџбенику ће се полагати пријемни испит на факултетима, имајући у виду да сада постоје два уџбеника. Констатовано је да су на појединим факултетима пријемни тестови из социологије претерано тешки за матуранте, недовољно засновани на уџбеницима социологије за средње школе, или састављени по ранијим уџбеницима који више не одговарају наставном плану. Упозорено је да се ранији уџбеници социологије не могу више користити у средњошколској настави, и закључено да Српско социолошко друштво упозори факултете на којима се полаже пријемни из социологије да се пријемни испит не може више полагати по тим уџбеницима.

У вези организације такмичења из социологије за школску 2012/13. годину, предложене су следеће теме: а) Омладина и друштвене мреже; б) Медији и насиље; в) Екологија и еколошка свест; г) Омладина и политика; д) Ставови омладине према браку и родитељству. Одбор за организацију такмичења из социологије, који се састао одмах након завршетка Секције, одабрао је прву тему, с тим што ју је модификовао као Интернет и друштвена стварност.

Разговарано је и о семинарима за стручно усавршавање наставника социологије. Указано је да се на сајту ССД-а могу наћи обавештења о актуелним семинарима, а да се планира семинар који ће се односити на уџбеник из социологије групе аутора, највероватније током 2013. године.

Записник са овог састанка можете прочитати овде.