Нови уџбеник социологије за гимназије и средње школе
четвртак, 01 новембар 2012 16:24

Владимир Вулетић и издавачка кућа Klett објавили су учило: Социологија: уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа (Београд: Klett, 2012, стр. 254). Рецензенти су: Младен Лазић (Филозофски факултет, Београд), Снежана Кузмановић (Прва београдска гимназија) и Катарина Глувић (гимназија Светозар Марковић, Нови Сад). Опширније о уџбенику можете видети овде.

Овај уџбеник у свему прати нови наставни план из социологије, тако да се у овој школској години могу користити два уџбеника. Од раније је у употреби Социологија: за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије [редакторка Смиљка Томановић] (Београд: Завод за уџбенике, стр. 310).

Остали уџбеници социологије не могу се више користити у настави, а закључак Секције ССД средњошколских наставника социологије, од 20. октобра 2012, био је да Српско социолошко друштво упозори факултете на којима се полаже пријемни из социологије да се пријемни испит не може више полагати по ранијим средњошколским уџбеницима социологије.