Тема такмичења из социологије
четвртак, 01 новембар 2012 16:40

Тема такмичења из социологије – Интернет

Тема такмичења из социологије за ученике средњих школа, у школској 2012/2013,  које организује Српско социолошко друштво, у сарадњи са одсецима за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици, биће:

ИНТЕРНЕТ И ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ.

Одбор за организацију такмичења донео је следећа правила такмичења:

  1. Право на учешће у такмичењу имају сви ученици (трећег и четвртог разреда) средњих школа на територији Србије. Ученици своје радове шаљу у писаном (у једном штампаном примерку) и електронском облику, на адресу најближег универзитетског центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица (адресе су приложене на крају дописа);
  2. Рад може да буде теоријског или истраживачког карактера; његов обим је до једног ауторског табака (16 страна), на српском језику, фонт – Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Рад мора садржати увод, једно или више поглавља, закључак и списак коришћене литературе.
  3. На коришћену литературу у тексту се упућује навођењем у загради имена аутора, године издања и одговарајућих страница. Нпр.: [ Хараламбос, 2002: 779)

У списку литературе се, абецедним или азбучним редом, одговарајуће библиографске јединице наводе на следећи начин:

(а) ако је реч о књизи – Флере, С. [1973], Образовање за све?, Новинско издавачко предузеће „Дуга“, Београд.

(б) ако је реч о чланку у зборнику – Конел, Р. [1999], »Зашто је класична теорија        класична?«, у: А. Мимица (прир.), Текст и контекст. Огледи о историји социологије,    Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

(ц) ако је реч о чланку у часопису – Мимица, А. и Вулетић, В. [1998], »Где се деде        трећи класик? Анализа цитираности Марксових, Веберових и Диркемових радова у       часопису Социологија 1959-1996«, Социологија, год. XL, бр. 1, стр. 71-94.

Рад треба да буде у техничком погледу дотеран, дакле штампан у фонту који садржи сва слова нашег језика, без штампарских и правописних грешака, у јustified формату

  1. Тема може бити обрађена и преко неког од ужих питања, рецимо: проблеми (ре)дефинисања друштвене стварности и различитих облика друштвености (породични односи, интеркултурна комуникација, заједнице, друштвена солидарност, политичко ангажовање, друштвени покрети, итд.) с обзиром на развој комуникационо-информационих технологија и посебно Интернета; позитивни (повезивање, комуникација, интеракција, дељење садржаја, неформално образовање, итд.) и негативни (зависност и друге девијантне и патолошке појаве, злоупотребе, криминалитет, насиље, некритички однос према садржајима на Интернету и друштвеним мрежама) аспекти коришћења различитих садржаја са Интернета. Наведени проблеми и аспекти могу се посебно сагледавати у светлу потреба омладине као посебне генерацијске групе, али и у ширем друштвеном контексту употребе Интернета као новог медија, по много чему различитог у односу на друге медије. Такође, имајући у виду да је део младих ускраћен да општи на овај начин, основна тема прилога би могла бити и у вези са социјалним контекстом који доприноси оваквом виду социјалне искључености из комуницирања и његовим последицама.
  2. Пријаве радова за такмичење подносе се до 24. децембра 2012, а завршени радови морају се предати најкасније до 23. фебруара 2013, на следеће адресе (са назнаком: Такмичење ученика средњих школа из социологије):

- Одељење за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд.

- Одсек за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.

- Департман за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш.

- Катедра за социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици,

Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митровица.

  1. Пријава треба да садржи:

- Назив школе кандидата;

- Наслов рада;

- Име и презиме наставника;

- Име и презиме кандидата;

- Одељење кандидата.

- Контакт телефон и е-mail adresu.

 

  1. Након приспећа радова, врши се селекција оних који ће бити представљени на јавној, такмичарској презентацији, на одговарајућем одсеку за социологију. Радови се презентују и бране 16. марта 2013. године.
  2. Најбољи радови, на сваком одсеку, биће пласирани на финално такмичење које ће се одржати 30. марта 2013. године.

 

За детаљније информације ученици или наставници могу се обратити на следеће адресе: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Београд), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  (Нови Сад), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Ниш), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Косовска Митровица).

Прошлогодишње такмичење било је врло успешно и привукло велику пажњу ученика и шире јавности.

Овогодишње такмичење ушло је у Календар такмичења и смотри ученика за школску 2012/13. годину, Министарства просвете, као државно (републичко) такмичење.

http://www.ssd.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=61:2011-12-12-02-52-01&catid=35:2011-12-11-16-36-13&Itemid=41