Нове књиге Милована Митровића и Маје Кораћ
петак, 23 новембар 2012 17:45

Милован М. Митровић, Српско клатно: прилози за феноменологију српског друштва (Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, стр. 378). Рецензенти: Данило Баста, Милан Брдар и Часлав Оцић. Аутор на почетку дела каже: „Ово је књига у којој су сабрани моји текстови о најважнијим јавним питањима која су се постављала у једном веома тешком времену за Србију, српски народ и српско друштво(...). Реч је о текстовима који су објављивани различитим поводима, који су сви изникли из једног већег и необјављеног рада под насловом Феноменологија српске идеје, написаног током 1994. године. (...)Кључна је теза ове књиге да је постојећа збрка у српској историјској самосвести довела српски народ у данашње неприлике, а њено даље одржавање и нове недоумице које се јављају, само продужавају и отежавају једно иначе тешко и неповољно друштвено стање“ (стр. 11-12). Посебно је занимљиво завршно поглавље ове књиге које носи назив „Тражим помиловање“, са одељцима: „Како сам постао `леви анархолиберал`?“ и  „Како сам постао `српски националиста`?“. Овде писац износи сведочење о идеолошким дисквалификацијама које је доживљавао чак и унутар наше социолошке заједнице. Милован М. Митровић је, иначе, био председник ССД 2004-2008.

Маја Кораћ, У потрази за домом (Београд: Завод за уџбенике, 2012, стр. 214). Књига формално нема рецензенте, али је изашла као 28 дело у угледној едицији „Societas“, коју сада, као уредник, потписује Вукашин Павловић. У предговору ауторка, између осталог, каже: „Писање ове књиге је потрајало предуго, и дугујем захвалност (...) издавачкој кући Berghahn Books, за њихово стрпљење, подршку и разумевање“ (стр. 6). Из тога се може закључити да је ова књига српска верзија ауторкиног дела: Remaking Home: Reconstructing Life, Place and Identity in Rome and Amsterdam (Oxford and New York: Berghahn Books, 2009). Основу књиге чини истраживање међу избеглицама Рима и Амстердама, са циљем да се сагледа „процес реконструкције живота, места и идентитета избеглица“ (стр. 7).

Маја Кораћ је, иначе, дипломирала и магистрирала на Одељењу за социологију, Филозофског факултета у Београду. Докторирала је 1998. године на York University у Канади. Од 1999-2001 године је радила као виша научна сарадница у Refugee Studies Centre, University of Oxford. Од 2002, предаје на School of Law and Social Sciences, University of East London, Велика Британија. Ауторка је неколико монографија – Заточенице пола: социјални идентитет младих сеоских жена између традиционалне културе и савремених вредности (1991, Београд: Институт за социолошка истраживања, Универзитет у Београду); Linking Arms: Women and War in post-Yugoslav States (1998, Uppsala: Life & Peace Institute); Remaking Home: Reconstructing Life, Place and Identity in Rome and Amsterdam (2009, Oxford, New York: Berghahn Books); и ко-уредница монографије Feminists under Fire: Exchanges across War Zones (2003, Toronto: Between the Lines).