Панел о младима у Србији
уторак, 11 децембар 2012 01:08

Поводом изласка из штампе студије „Млади – наша садашњост: Истраживање социјалних биографија младих у Србији“ (аутори: Смиљка Томановић, Милана Љубичић, Драган Станојевић, Исидора Јарић, Душан Мојић, Слађана Драгишић Лабаш и Ивана Живадиновић; издавачи: Чигоја штампа и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета, Београд, 2012, стр. 344), у петак 14. децембра 2012. у 19 часова у Дому омладине Београд одржаће се панел на тему: Млади – наша садашњост.

Панелисти: Анђелка Милић, Универзитет у Београду; Сергеј Флере, Универзитет у Марибору; Јана Влајковић, Министарство омладине и спорта Републике Србије; Јелена Миловановић, Грађанске иницијативе; Ивана Милановић Храшовец, недељник „Време“; Михајло Ђукић, Regional Research Promotion Program, Universty of Fribourg; Смиљка Томановић и остали аутори студије.

У противставу са уобичајеном флоскулом да су млади „наша будућност“, истраживачи Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду су у студији приказали резултате проучавања њихове садашњости и присутности у садашњости друштва Србије. Тим Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду: Смиљка Томановић, Драган Станојевић, Исидора Јарић, Душан Мојић, Слађана Драгишић Лабаш и Милана Љубичић, спровео је у пролеће 2011. године анкету у којој је учествовало преко 1600 особа од 19 до 35 година одабраних на основу национално репрезентативног узорка у 62 општине на територији централне Србије и Војводине. На основу резултата анкете, анализирано је колико и како су млади присутни у друштву Србије, његовој економској, друштвеној и политичкој сфери. Фокус истраживања била је и садашњост младих – оно што поседују и начини на које делају у различитим доменима свакодневног живота: образовању, раду, породици, доколици, политичкој и грађанској партиципацији. Истраживано је шта за младе особе представља одраслост, шта за њих значи независност и на који начин им родитељска породица помаже на путу ка одраслости и остварењу аутономије. Посебно су истраживане шансе младих из различитих друштвених слојева да остваре личне потенцијале, као и да се укључе у различите сегменте друштвеног живота. Анализиране су могућности постојећих државних механизама да смање друштвене неједнакости међу младима и да олакшају њихову интеграцију у друштво Србије.