Шири избор књига за награду ССД
четвртак, 31 јануар 2013 19:22

Жири за доделу награде „Војин Милић“ за најбољу књигу из социологије у 2012. години, одржао је састанак 30. јануара 2013. године. На састанку је извршен шири избор од 10 књига које ће бити разматране на следећем састанку Жирија, када ће избор бити сужен на 3 књиге. Одлука Жирија о најбољој књизи из социологије у 2012. биће донета до 1. марта 2013. године

Доносимо саопштење Жирија:

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“ (који је усвојен на Скупштини ССД 18. марта 2012,  а објављен на сајту ССД 12. октобра 2012. год.), (први) жири за доделу награде, у саставу  проф. др Миодраг Ранковић, проф. др Драгољуб Ђорђевић и проф. др Божо Милошевић (који је изабран на Скупштини ССД 18. марта и конституисан 2. септембра 2012. год.),  примио је (закључно са 30. децембром 2012. год.) следеће ауторске и коауторске књиге/дела које/а конкуришу за ту награду (по абецедном реду):

1. Аврамовић, Зоран (2012). Демократија и бомбардовање (Каква је будућност демократије?). Београд: Просвета. 281 стр.

2. Базић, Јован (2012). Друштвени аспекти образовања (прилози социологији образовања). Београд: Институт за политичке студије-Лепосавић: Учитељски факултет, 248 стр.

3. Брдар, Милан (2012). Хроника разорене Троје. Књига прва: Србија у процесима деконструкције. Разговори с Биљаном Ђуровић 2004-2011 (Атлантис, Радио Београд II програм). Крагујевац: Центар слободарских делатности; Бачка Паланка: Логос. 460 стр.

4. Брдар, Милан/Александар Јокић (2012). Хроника разорене Троје. Књига друга: Српска интелигенција у процесима писоаризације. Крагујевац: Центар слободарских делатности; Бачка Паланка: Логос. 392 стр.

5. Cvetičanin, Predrag (Edited) (2012). Social and Cultural Capital in Serbia. Niš: Sven. 175 str.

6. Cvetičanin, Predrag i Ana Birešev (Edited) (2012). Social and Cultural Capital in Western Balkan Societies. Niš: Sven, 215 str.

7. Dragišić Labaš, Slađana M. (2012). Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizmu. Beograd: Čigoja i ISI Filozofskog fakulteta. 253 str.

8. Golubović, Zagorka (2012). Moji horizonti: mislim, delam, postojim (život u burnim i prelomnim vremenima). Beograd: Žene u crnom-centar za ženske studije i istraživanje roda. 280 str.

9. Јанковић, Иван (2012). На белом хлебу. Смртна казна у Србији 1804-2002. Београд: Службени гласник и CLIO. 622 стр.

10. Jovanović, Đokica (2012). Prilagođavanje/Srbija i moderna: od strepnje do sumnje. Niš: Sven; Beograd: ISI Filozofskog fakulteta. 483 str.

11. Korać, Maja (2012). U potrazi za domom. Beograd: Zavod za udžbenike. 214 str.

12. Lazić, Mladen&Jelena Pešić (2012). Making and unmaking state-centered capitalism in Serbia. Beograd: Faculty of philosophy, Institute of sociology and social research.150 str.

13. Lošonc, Alpar i Dragan Prole (priređivači). Aporije multikulturalizma . Novi Sad: MEDITRAN publishing i Centar za multikulturalnost. 132 str.

14. Милосављевић, Љубинко (2012). Куда и како, Ниш:Филозофски факултет.166 стр.

15. Mitrović, Veselin (2012). Iskorak bioetike: nove biotehnologije i društveni aspekti „poboljšanja“ zdravlja. Beograd: Čigoja i ISI Filozofskog fakulteta. 172 str.

16. Митровић, Веселин (2012). Џез као социо-културна импровизација: квалитативно истраживање друштвене покретљивости. Београд: Универзитет у Београду Филозофски факултет. 208 стр.

17. Obradović, Gradimir Ž. (2012). Čovek, društvo, kultura - sociološke teme. Jagodina: narodna biblioteka „Radislav Nikčević“. 382 str.

18. Pešić, Vesna (2012). Divlje društvo/Kako smo stigli dovde. Beograd: Pešćanik. 389 str.

19. Petrović, Mina (prir.).Glokalnost transformacijskih procesa u Srbiji. Beograd:ISI-Čigoja.231 str.

20. Sokolovska, Valentina i Dušan Marinković (priređivači). Regioni i regionalizacija (sociološi aspekt). Novi Sad: MEDITRAN publishing. 156 str.

21. Тимотијевић, Милош (2012). Модернизација балканског града (1944-1989)/Компаративна анализа развоја Чачка и Благојевграда у епохи социјализма. Чачак: Народни музеј. 575 стр.

22. Uvalić, Milica (2012).Tranzicija u Srbiji:ka boljoj budućnosti. Beograd:Zavod za udžbenike. 391 str.

23. Вратуша, Вера (2012). Транзиција - одакле и куда. Први део. Београд: ИСИ Филозофског факултета. 323 стр.

24. Вуковић, Слободан (2012). Српско друштво и економија (1918-1992). Нови Сад/Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 591 стр.

          Већ из горњег пописа приспелих дела/књига се види да је 2012. година била плодоносна за српску социологију, и то не само по броју. Чланови првог жирија за доделу награде за најбоље социолошко дело били су у искушењу да прегледају и прочитају толики број књига (неке и са преко 500 страница, или укупно око 5 000 страница). У прилог таквој позитивној оцени следи и тематска разноврсност, с превагом садржаја који припадају посебним социолошким дисциплинама (социјалној патологији, социологији насеља, социологији културе, историјско-компаративним студијама, социологији образовања, социологији политике, социолошкој књижевности, општој социолошкој теорији и др.). 

          Жири је морао, са извесном нелагодношћи па и жаљењем, да нека дела/књиге издвоји ван конкуренције због тога што не испуњавају неке услове који су утврђени Правилником о додели награде „Војин Милић“ (књиге на страном језику, већ објављивани текстови у целини или делимично, недовољно заступљена социолошка проблематика, зборници радова са више од три аутора и сл.).

Као посебно вредна дела, која третирају социолошку проблематику, жири је издвојио следећих 10 књига - у шири избор (по абецедном реду):

1. Аврамовић, Зоран (2012). Демократија и бомбардовање (Каква је будућност демократије?). Београд: Просвета. 281 стр.

2. Dragišić Labaš, Slađana M. (2012). Alkoholizam u porodici i porodica u alkoholizmu. Beograd: Čigoja i ISI Filozofskog fakulteta. 253 str.

3. Golubović, Zagorka (2012). Moji horizonti: mislim, delam, postojim (život u burnim i prelomnim vremenima). Beograd: Žene u crnom-Centar za ženske studije i istraživanje roda. 280 str.

4. Jovanović, Đokica (2012). Prilagođavanje/Srbija i moderna: od strepnje do sumnje. Niš: Sven; Beograd: ISI Filozofskog fakulteta. 483 str.

5. Korać, Maja (2012). U potrazi za domom. Beograd: Zavod za udžbenike. 214 str.

6. Mitrović, Veselin (2012). Iskorak bioetike: nove biotehnologije i društveni aspekti „poboljšanja“ zdravlja. Beograd: Čigoja i ISI Filozofskog fakulteta. 172 str.

7. Pešić,Vesna (2012). Divlje društvo/Kako smo stigli dovde. Beograd: Pešćanik.389 str.

8. Uvalić, Milica (2012). Tranzicija u Srbiji: ka boljoj budućnosti. Beograd: Zavod za udžbenike.391 str.

9. Вратуша, Вера (2012). Транзиција - одакле и куда. Први део. Београд: ИСИ Филозофског факултета. 323 стр.

10. Вуковић, Слободан (2012). Српско друштво и економија (1918-1992). Нови Сад/Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 591 стр.

 

Састанку Жирија присуствовао је, на позив Жирија, и председник ССД Слободан Антонић.

 

У Београду, 30. јануара 2013.

проф. др Миодраг Ранковић

проф. др Драгољуб Ђорђевић

проф. др Божо Милошевић