Књиге о алкохолизму и образовању
понедељак, 04 фебруар 2013 10:18

Слађана М. Драгишић Лабаш објавила је књигу Човек и алкохол у друштву: од подстицања до одбацивања (Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета и Чигоја штампа, Београд 2012, стр 274). Рецензенти: Смиљка Томановић и Мирјана Бобић. Књига се састоји из четири поглавља, чији називи указују на природу приступа проблему алкохолизма: Социологија употребе алкохола, Етнологија употребе алкохола, Социологија алкохолизма и Стратегије превенције и рехабилитације. „Књига има за циљ да привуче пажњу не само стручњака из области алкохологије и шире популације заинтересоване за ову тему, већ и људи на власти, уз чију помоћ предложене мере могу много успешније да се спроводе“ (стр. 13). Ово је друга књига Слађане Драгишић на тему алкохолизма, која је о овом проблему писала у монографији: Алкохолизам у породици и породица у алкохолизму.

Јасмина Петровић објавила је студију Огледи о образовању у Србији: поглед на скрајнута питања (Филозофски факултет Универизтета у Приштини, Косовска Митровица, 2012, стр. 159). Рецензенти: Петре Георгиевски, Миомир Ивковић и Наталија Јовановић. Прво поглавље разматра горуће проблеме образовања у Србији: неједнакости у образовању, квалитет образовања, децентрализацију образовања, насиље у школи, итд. У другом поглављу се представљају налази ауторкиног истраживања медијске слике образовања у Србији (методом анализе садржаја). Треће поглавље се бави односом образовања и социјалне искључености, четврто образовном структуром становништва у пограничју, а пето инклузивним образовањем. Шесто поглавље разматра питање образовања и друштвених промена, на случају образовања стручњака у области социјалне заштите, док је седмо поглавље посвећено реформи образовања у Србији.