Књиге о структури и транзицији
среда, 13 фебруар 2013 00:08

Љубиша Митровић, У вртлогу транзиције: Србија у контексту глобалних и регионалних процеса (Ниш: Филозофски факултет, 2012, стр. 270). Књигу препоручују: Предраг Симић, Милорад Божић и Вјекослав Бутиган. Књига представља „колаж расправа из области савремене социологије развоја, глобалних и регионалних друштвених промена“ (стр. 7). Садржај: 1. Изазови савремене социологије; 2. Структурални карактер савремене глобалне књизе; 3. Глобализација и метаморфоза идентитета; 4. Геополитика Балкана у 19. и 20. веку; 5. Савремени Балкан између периферизације и евроинтеграције, итд. Љубиша Митровић је угледни нишки социолог и први професор емеритус Универзитета у Нишу.

Промене у друштвеној структури и покретљивости: тематски зборник,  уредили Душан Маринковић и Срђан Шљукић (Нови Сад: Филозофски факултет, Одсек за социологију, 2012, стр. 535). Рецензенти: Слободан Антонић, Весна Милтојевић и Дејан Јанковић. Овај тематски зборник садржи радове представљене на научном скупу са међународним учешћем „Промене у друштвеној стуктури и покретљивости“, одржаном на Филозофском факултету у Новом Саду, 5. октобра 2012. године. Тим саопштењима је додато још неколико радова, тако да зборник обухвата укупно 25 чланака. Велики део прилога почива на подацима прикупљеним кроз социолошка искуствена истраживања, кроз секундарну анализу статистичких података, или на други начин. Осветљавају се нове тенденције у друштвеном структурисању и покретљивости у Србији, али и у неким околним друштвима. Књига даје мноштво грађе за анализу ефеката трансформацијских процеса у Србији на друштвени положај њених грађана, на њихове животне услове, те на изгледе за социјално напредовање (или назадовање).

ПДФ целе књиге можете преузети овде.