Библиографија уџбеника из социологије
уторак, 12 фебруар 2013 00:34

Добрило Аранитовић је објавио библиографију: Настава философије, психологије и социологије на простору Југославије: прилог библиографији (1739-2009) (Београд: Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, Православни богословски факултет Универзитета: Катедра за философију и Српско филозофско друштво, 2011). Социолошки део библиографије у ПДФ-у можете видети овде.

Иначе, о Првом средњошколском уџбенику социологије у Србији писала је Исидора Јарић, у свом саопштењу за конференцију ССД на Авали. Аранитовићевој библиографији данас можемо додати и два средњошколска уџбеника социологије која су изашла после 2009: Социологија: за III разред средњих стручних школа и IV разред гимназије [редакторка Смиљка Томановић] (Београд: Завод за уџбенике, 2011, стр. 310) и Владимир Вулетић: Социологија: уџбеник за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа (Београд: Klett, 2012, стр. 254).

Такође, као допуна ове библиографије треба поменути и уџбеник Драгољуба Б. Ђорђевића: Социологија forever (практикум за ученике средњих школа и студенте нематичних факултета) [Ниш: УЗГ „Светозар Марковић, 1996, стр. 311; друго издање – Ниш: Пунта, 2001, стр. 311]. Овај веома популаран уџбеник социологије, у неколико издања, штампан је у 15.000 примерака: