Нове књиге нишких социолога
четвртак, 28 фебруар 2013 19:26

Кафанологија, приредио и предговор написао Драгољуб Б. Ђорђевић (Београд: Службени гласник, 2012, стр. 662). Рецензенти: др Петре Георгиевски (Македонија), др Милан Тасић и др Петко Христов (Бугарска); писац поговора проф. др Љубинко Пушић. Тематски зборник националног значаја, као код нас први покушај утемељења кафанологије, садржи преко четрдесет текстова – превода, прештампаних радова и новописаних студија – сврстаних у три целине: социолошку, историјско-етнолошку и новинарско-књижевну кафанологију. Међу ауторима прилога су и чланови Српског социолошког друштва: Душан Маринковић, Сретен Вујовић, Бранимир Стојковић, Урош Шуваковић, Драган Коковић, Весна Трифуновић, Виолета Трајковић и Димитрије Буквић; знани европски социолози и антрополози: Јерг Расел, Бетина Кен, Станислав Броучек, Лоренсо Диас, Борис Грушин, Кејти Фокс, Матијас ван дер Порт и Нина Димитрова; и угледни домаћи новинари и писци: Мухарем Первић, Момо Капор, Богдан Тирнанић, Петар Лазић, Зоран Ћирић, Љубодраг Стојадиновић и Богдан Ибрајтер. Књига је опремљена и обимним пописом кафанолошке литературе, именским регистром, нотицом о текстовима, белешком о ауторима и приређивачу и резимеом на енглеском.

Љубиша Р. Митровић, Универзитет и друштвене промене: социолошки огледи (Врање: Учиељски факултет, 2012 стр. 210). Приређивач: Данијела Здравковић. Рецензенти: Станоје Ивановић, Милан Недељковић и Стојан Ценић. „Књига представља колаж расправа/саопштења које је аутор саопштио на бројним научним скуповима у последњих 25 година. Њихов заједнички именитељ је да она тематски фокусирају проблематику образовања, пре свега високошколског, као и улогу науке и универзитета у савременим друштвеним променама“ (стр. 6).