Заказана Скупштина ССД
понедељак, 04 март 2013 12:45

Редовна годишња скупштина Српског социолошког друштва одржаће се у суботу 23. марта 2013, у 11.30, у слушаоници 101, спрат 1, Филозофског факултета у Београду...

Предложен је следећи дневни ред:

Свечани део седнице

 1. додела награде „Војин Милић“ Ђокици Јовановићу за књигу Прилагођавање: Србија и модерна;
 2. додела захвалница ССД уредницима и издавачима социолошких библиотека Душану Маринковићу и Димитрију Димитријевићу

Радни део седнице

 1. Избор радног председништва и председавајућег Скупштине;
 2. Усвајање Записника са Скупштине ССД од 18. марта 2012. године;
 3. Извештај о раду ССД између две скупштине и задаци ССД у наредном периоду (у прилогу);
 4. Финансијски извештај за 2012. годину;
 5. Избор председника и председништва ССД;
 6. Избор главног уредника и редакције Социолошког прегледа;
 7. Избор уредника сајта ССД;
 8. Избор координатора Социолошког клуба;
 9. Избор једног члана Жирија за доделу награде „Војин Милић“;
 10. Разматрање и усвајање Правилника о награди Српског социолошког друштва за животно дело (у прилогу);
 11. (Уколико се усвоји Правилник о награди за животно дело) Избор чланова Жирија за доделу награде Српског социолошког друштва за животно дело;
 12. Разматрање и усвајање Правилника о поступку предлагања кандидата Српског социолошког друштва за избор у чланство Српске академије наука и уметности (у прилогу);
 13. Разно.

Право одлучивања на Скупштини имају чланови Друштва. Моле се чланови ССД да регулишу чланарину за 2013. годину (600 динара, одн. 200 динара за пензионере и незапослене). Образац уплатнице може се наћи на сајту.