Штампане „Авалске свеске“
четвртак, 28 март 2013 12:05

Одштампан је тротомни зборник – посебно издање часописа Социолошки преглед, који садржи текстове са научне конференције „Сто година социологије у Србији“. Организатори ове конференције, одржане на Авали, 1-2. септембра 2012, били су Српско социолошко друштво и Правни факултет Универзитета у Београду.

Овим је с успехом завршено обележавање стогодишњице развоја српске социологије, значајна манифестација која је, осим конференције, укључивала и изложбу, а чији је главни носилац било Српско социолошко друштво.

 Ево пдф-а целокупних „Авалских свезака“: 1. свеска; 2. свеска; 3-4. свеска.