Нове књиге из Ниша, Бањалуке и Новог Сада
четвртак, 04 април 2013 12:15

Бранислав Стевановић Политичко-културне интерференције: социолошки огледи о политици и култури (Ниш: Студентски културни центар, 2013, стр. 342). Рецензенти: Љубинко Милосављевић, Никола Божиловић и Слободан Антонић. Књига садржи текстове из социологије политике и социологије културе, који ова два глобална друштвена феномена истражују као међусобно прожету и узрочно (повратно) детерминисану појаву. Садржај: A priori демократије данас; Култура дијалога: стварно и могуће; Нови-стари социокултурни контекс; Преплети културе и политике на терену. Целокупну књигу у ПДФ формату можете преузети овде (10 МБ).

Немања Ђукић Личност и заједница: нацрт за једну социологију свијета живота (Бања Лука: Удружење социолога, 2013, стр. 105). Рецензенти: Иван Шијаковић, Лазо Ристић и Слободан Антонић. Ђукић своју књигу започиње питањем: „Ако епохалну премису модерног друштва чини идеолошки конструисана супремативност политике, да ли је онда модерно западно друштво перманентно антисоцијално?“. Књига даје одговор на ово питање, али и на друге с њим повезане теме. Поглавља: Саморефлексија; Друштво; Идентитет; Медији; Здравље и болест; Тјескоба; Интернализација; Егзистенција; Секуларизација;  Личност и заједница. Аутору је прошле година изашла књига Проблем објективности у социологији сазнања  која је представљена и на нашем сајту.

Срђан Шљукић и Марица Шљукић, Земља и људи: сељаштво и друштвена структура (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2012, стр. 325). Рецензенти: Сретен Јелић, Душан Мојић и Душан Маринковић. Током последња два века српско друштво искусило је бројне и дубоке друштвене промене, међу којима се посебно истичу оне везане за село и сељаштво. Друштвени свет традиционалног сељаштва неповратно је нестао и уступио место трансформисаном селу и његовим становницима. При томе, ипак, испод често заслепљујуће површине, на селу је још увек могуће пронаћи елементе традиционалних структура, који сведоче о континуитету једног друштва. Са своје стране, српска је социологија рефлектовала, мање или више успешно, горе наведену појаву. Аутори желе да и сами дају свој допринос овој теми, те крећући се од општег ка посебном представљају резултате вишегодишњег рада. Садржај књиге можете погледати овде.