Књиге о раду и затвору
четвртак, 23 мај 2013 00:24

Божо Милошевић Организација рада у глобалној транзицији: прилози Социологији организације  (Београд: "Филип Вишњић" и Просвета, 2013; стр. 244). Рецензенти: Миодраг Ранковић, Радош Радивојевић и Слободан Вукићевић. Аутор у предговору каже да „ова студија није (још једна) књига о систематизацији и ре-систематизацији `теорија организације`, (...) није ни обичан уџбеник за социологију организације, (...) ово је социолошка студија у којој се анализирају и образлажу промене у организацији рада које настају под утицајем савремених глобалних (глобализацијских) процеса и у којој се тематизују актуелни проблеми социологије организације (упоредо са њеним ранијим сазнајним достигнућима“ (стр. 9). Књига је подељена у два дела. Први део, „Организација рада и друштвене промене“, разматра организацију рада у прединдустријским и индустријским друштвима, као и управљање радом у савременим друштвима. Други део, „Социокултурне вредности у сфери рада и организациона трансформација у глобализацији“, разматра друштвене вредности везане за сферу рада, утицај новолибералне идеологије, промене у систему запошљавања, те могућност „унаучавања“ рада организација у тразицији.

Жељко Љ. Крстић: Затворска подморница (Ваљево  Ж. Љ. Крстић, 2013; стр. 165). Рецензенти: Милена Давидовић и Ивана Спасић. Књига обухвата стручне и научне радова, које је аутор, иначе социолог запослен у КПЗ Ваљево, током последњих десет година, објављивао у научним часописима. Садржај по поглављима: Фактори делинквентног понашања у времену транзиције; Социолог у тоталној установи; Насилништво у затворима; Затворско дупло дно; Невербална комуникација; Социо–криминолошки профили осуђених; Криминални развој и насилничко понашање; Затворски речник и термини. Целу књигу у ПДФ-у можете преузети овде.