Записник са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

Редовна годишња скупштина Српског социолошког друштва одржана је у суботу, 23. марта 2013. године, са почетком у 1130 часова, у слушаоници 101, спрат 1, Филозофског факултета у Београду. Скупштини је присуствовало 82 члана друштва, чиме је испуњен услов из члана 13. Статута о пуноважности одлучивања, који каже да Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од трећине чланова, јер закључно са 22.03.2013. године ССД има укупно 196 чланова.

Скупштину је отворио председник ССД Слободан Антонић.

У свечаном делу седнице, Драгољуб Ђорђевић, члан жирија за доделу награде ССД „Војин Милић”, прочитао је одлуку жирија о додељивању награде за најбољу књигу из социологије у 2012. години Ђокици Јовановићу, за дело Прилагођавање – Србија и модерна: од стрепње до сумње. Награђеном аутору затим је уручен преносни рачунар, поклон генералног покровитеља ове награде, предузећа Информатика АД.

Након тога, додељена је захвалница Душану Маринковићу, издавачу и уреднику Mediterran Publishing (Нови Сад), и Димитрију Димитријевићу, уреднику библиотеке Societas и других социолошких књига Завода за уџбенике (Београд), за допринос популаризацији и развоју социологије у Србији.

Пре преласка на дневни ред, председник је позвао присутне да минутом ћутања одају почаст социолозима Зорану Манојловићу и Каменку Бугарском.

Председник је поздравио и представнике колективних чланова ССД: проф. др Драгољуба Ђорђевића, председника Југословенског удружења за научно истраживање религије (ЈУНИР-а), проф. др Рајка Куљића, председника Социолошког друштва Републике Српске, др Милоша Немањића, председника Геронтолошког друштва Србије и Милана Станића, председника Удружења наставника социологије Војводине.

Након тога, председник ССД Слободан Антонић предложио је следећи

 

Дневни ред

 1. Избор радног председништва и председавајућег Скупштине;
 2. Усвајање Записника са Скупштине ССД од 18. марта 2012. године;
 3. Извештај о раду ССД између две скупштине и задаци ССД у наредном периоду;
 4. Финансијски извештај за 2012. годину;
 5. Избор председника и председништва ССД;
 6. Избор главног уредника и редакције Социолошког прегледа;
 7. Избор уредника сајта ССД;
 8. Избор координатора Социолошког клуба;
 9. Избор једног члана Жирија за доделу награде „Војин Милић“;
 10. Разматрање и усвајање Правилника о награди Српског социолошког друштва за животно дело;
 11. Избор чланова Жирија за доделу награде Српског социолошког друштва за животно дело;
 12. Разматрање и усвајање Правилника о поступку предлагања кандидата Српског социолошког друштва за избор у чланство Српске академије наука и уметности;
 13. Разно.

Присутни с једногласно усвојили предложени дневни ред, по којем је настављен рад Скупштине.

ad 1. У радно председништво изабрани су Божо Милошевић (као председавајући), Ивана Спасић и Слободан Антонић (као чланови).

ad 2. Скупштина је једногласно усвојила Записник са Скупштине ССД од 18. марта 2012. године.

ad 3. Извештај о раду Друштва између две скупштине, као и о задацима Друштва у наредном периоду, поднео је Слободан Антонић, у име Председништва ССД. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

У оквиру ове тачке дневног реда у дискусији је учествовао Милош Немањић, који је честитао Ђокици Јовановићу на награди и издавачима Душану Маринковићу и Димитрију Димитријевићу. Такође, упутио је врло искрене честитке Председништву ССД-а на врло плодној и садржајној години. Нагласио је да је време да се конституише „социологија старења и старости“, као нова социолошка дисциплина, која је већ заступљена у већини развијених земаља.

Након тога, Извештај о раду Друштва између две скупштине је усвојен једногласно.

ad 4. Финансијски извештај поднео је Радош Радивојевић, у име Надзорног одбора. Председник ССД-а Слободан Антонић је дао објашњење појединих ставки из извештаја. Након тога, Извештај је усвојен једногласно. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

ad 5. У оквиру тачке дневног реда везане за избор председника и председништва ССД, председник ССД Слободан Антонић је изнео листу предлога Председништва ССД, након претходно извршених консултација. Предложен је следећи састав Председништва ССД:

 1. Драган Тодоровић, председник
 2. Слободан Мрђа, секретар
 3. Срђан Шљукић, члан
 4. Мина Петровић, члан
 5. Милојица Шутовић, члан
 6. Иван Јовановић, члан

Скупштина је без расправе једногласно прихватила предложене кандидате за чланове Председништва ССД-а.

ad 6. У оквиру тачке дневног реда везане за избор главног уредника и редакције часописа Социолошки преглед, извештај је поднео Слободан Вуковић, који је истакао да је последњи штампани број 3 за 2012. годину, док је број 4 за 2012. годину у припреми. Такође, истакао је да се часопис Социолошки преглед налази у врху цитираности у групи часописа из области друшвених наука.

Након тога, председник ССД Слободан Антонић је изнео листу предлога за главног уредника и чланове редакције часописа Социолошки преглед, након претходно извршених консултација. Предложени су следећи кандидати:

 1. Радмила Накарада, главни и одговорни уредник
 2. Валентина Соколовска, члан
 3. Слађана Ђурић, члан
 4. Исидора Јарић, члан
 5. Слободан Миладиновић, члан
 6. Слободан Вуковић, члан
 7. Јасмина Петровић, члан

Скупштина је без расправе једногласно прихватила предложене кандидате за главног уредника и чланове редакције часописа Социолошки преглед.

ad 7. За уредника сајта ССД-а једногласно је изабран Слободан Антонић.

ad 8. За координатора Социолошког клуба једногласно је изабрана Мина Петровић. Наглашено је да ће Мина Петровић водити клуб од јесени, док ће до тада клуб водити досадашњи координатор Слободан Антонић.

ad 9. Након што је досадашњи члан жирија за доделу награде „Војин Милић“ Божо Милошевић обавестио Скупштину да, због великог броја обавеза, није више у могућности да обавља ту функцију, за новог члана жирија из Новог Сада предложен је Радош Радивојевић. Скупштина је једногласно прихватила овај предлог.

ad 10. У оквиру тачке дневног реда везане за разматрање и и усвајање Правилника о награди Српског социолошког друштва за животно дело, Слободан Антонић је кратко образложио предлог Правилника. Такође, саопштио је да су предлог имена награде („Радомир Лукић“) доставили: огранак ССД из Косовске Митровице, Катедра за социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици, декан Филозофског факултета у Косовској Митровици и Департман за социологију Филозофског факултета у Нишу.

Након тога одлучено је да се иде на гласање о предлогу имена. На гласању су била два предлога, први, да награда Српског социолошког друштва за животно дело нема име и, други, да награда Српског социолошког друштва за животно дело носи име „Радомир Лукић“.

Резултат гласања:

 1. Предлог да награда Српског социолошког друштва за животно дело нема име – 9 гласова;
 2. Предлог да награда Српског социолошког друштва за животно дело носи име „Радомир Лукић“ – 73 гласа;
 3. Уздржаних није било

Скупштина је донела одлуку да назив награде Српског социолошког друштва за животно дело буде „Радомир Лукић“.

Правилник је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

ad 11. Слободан Антонић је изнео листу предлога за чланове Жирија за доделу награде „Радомир Лукић“, након претходно извршених консултација Председништва. Предложени су следећи кандидати:

 1. Милован Митровић
 2. Драган Коковић
 3. Смиљка Томановић
 4. Драгана Захаријевска
 5. Јован Базић

Скупштина је без расправе једногласно прихватила предложене кандидате за чланове Жирија за доделу награде „Радомир Лукић“.

Чланови Жирија ће на првој седници изабрати председника.

ad 12. У оквиру тачке дневног реда везане за разматрање и усвајање Правилника о поступку предлагања кандидата Српског социолошког друштва за избор у чланство Српске академије наука и уметности, Слободан Антонић је детаљније образложио предлог Правилника.

У дискусији је учествовао Божо Милошевић, који је нагласио да САНУ уопште нема социолога и поздравио иницијативу за предлагање кандидата Српског социолошког друштва за избор у чланство Српске академије наука и уметности. Такође, нагласио је да Српско социолошко друштво треба да даје сугестије и предлоге за наставне планове и програме у школама и на факултетима.

Након тога, Скупштина је једногласно прихватила Правилник о поступку предлагања кандидата Српског социолошког друштва за избор у чланство Српске академије наука и уметности.

Правилник је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

ad 13. У оквиру тачке Разно, Слободан Антонић је изнео предлог да се на следећој седници додели захвалница Слободану Гавриловићу, директору и главном уреднику Службеног гласника (2008-2012) за допринос популаризацији и развоју социологије у Србији.

Ивана Спасић је изнела предлог да се захвалница додели и Анки Јакшић, дугогодишњој уредници у Заводу за уџбенике (Београд), такође, за допринос популаризацији и развоју социологије у Србији.

Након тога одлучено је да се иде на гласање о предлозима.

Резултати гласања:

 1. Предлог да се додели захвалница Слободану Гавриловићу, директору и главном уреднику Службеног гласника (2008-2012) за допринос популаризацији и развоју социологије у Србији
 1. За – 79
 2. Против- 3 гласа
 3. Уздржани - 0
 1. Предлог да се додели захвалница Слободану Гавриловићу, директору и главном уреднику Службеног гласника (2008-2012) за допринос популаризацији и развоју социологије у Србији
 1. За – 82
 2. Против- 0
 3. Уздржани - 0

Скупштина је донела одлуку да се на следећој седници додели захвалница Слободану Гавриловићу, директору и главном уреднику Службеног гласника (2008-2012), и Анки Јакшић, дугогодишњој уредници у Заводу за уџбенике (Београд), за допринос популаризацији и развоју социологије у Србији.

Прилози:

 

У Београду, 25.04.2013. године

Записник саставио:                    Председавајући Скупштине ССД

Слободан Мрђа                                                Божо Милошевић