Унапређење нашег сајта и почетак редизајна сајта Социолошког прегледа
среда, 19 јун 2013 12:17

Настављено је унапређивање нашег сајта допунама и корекцијама, пре свега у сталним рубрикама (претходно унапређење је извршено пре пола године).

У рубрици Документи постављени су: Записник са редовне годишње Скупштине ССД (23. марта 2013), Извештај о раду ССД 2012/2013, Правилник о награди ССД за животно дело „Радомир Лукић“ и Правилник о поступку предлагања кандидата ССД за избор у чланство САНУ.

У рубрици Председништво постављен је састав нове управе, а страница о претходном Председништву пребачена је у рубрику Раније управе. И у рубрици Досадашњи главни уредници Социолошког прегледа, додата је биографија новог главног уредника Радмиле Накараде.

Реорганизоване су рубрике Секције и Огранци, како би биле прегледније. У рубрици Секција наставника социологије у средњим школама додати су записници са Састанка Секције наставника социологије 23. марта 2013. и Састанка Секције наставника социологије 30. марта 2013, и промењен текст о саставу управе Секције. У рубрици Секција за феминистичка истраживања додате су активности ове секције на организовању радионица и трибина, и додати записници са прва два оснивачка састанка Секције.

У рубрици Научни скупови додати су нови радови на страници посвећеној скупу Чекајући капитализам, и кориговани линкови за друге скупове. Биографија Велимира Томановића постављена је у рубрику Великани и прегаоци, а уз Томановићеву биографију је додата и Опроштајна реч коју је Зоран Видојевић изговорио на сахрани Велимира Томановића, 4. априла 2013. У истој рубрици, постављен је нови, проширени текст биографије Драгослава Тодоровића (1909-1964).

У рубрици Историја друштва, допуњена је страница која покрива најновији период у раду нашег удружења (ССД 2006-2013). У рубрици Књиге у издању ССД додато је више слика књига чији је издавач било наше друштво. Додата су и три нова скенирана рада на страници Швајцарски списи Мирка Косића (8-10).

Извршене су и бројне коректорске исправке, као и ситније допуне, у готово свим рубрикама.

* * *

Поводом 75 година од оснивања Социолошког прегледа, часописа које издаје наше друштво, приступиће се редизајнирању његовог досадашњег  сајта. Овај посао ће обавити дизајнер и веб мастер сајта Српског социолошког друштва, Александар Бркић.

На сајту Социолошког прегледа постављени су сви бројеви часописа изашли од 2000. године до данас, а након његовог редизајнирања додаће се и све свеске Социолошког прегледа штампане између 1938. и 1999. Ови стари бројеви часописа скенирани су у Народној библиотеци Србије, током 2012. године, захваљујући (скромној) донацији Министарства културе (на конкурсу из 2011).