Социолози још једном о култури
понедељак, 26 август 2013 01:00

Социолошко друштво Републике Српске организује научну конференцију „Култура и друштвени развој". Конференција се одржава на Палама, 7.  септембра 2013.

Пријављени су следећи реферати:

• Драган Коковић и Душан Ристић (Филозофски факултет Нови Сад): Друштвене димензије и показатељи културног развоја

• Зоран Аврамовић (Филозофски факултет Пале): Двострука улога културе у друштву и држави

• Иван Л. Цвитковић (Факултет политичких наука Сарајево): Религија и култура (Религија као култура)

• Слободан Антонић (Филозофски факултет Београд): Култура и историјски регрес

• Љубиша Митровић и Драгана Захаријевска (Филозофски факултет Ниш): Геокултура развоја савременог Балкана између изазова модернизације и ретрадиционализације

• Божо Милошевић и Марица Шљукић (Филозофски факултет Нови Сад): Организациона култура и њене вредносне претпоставке

• Весна Димитриевска и Сузана Симоновска (Филозофски факултет Скопље): Родови аспекти сиромаштва

• Рајко Куљић (Филозофски факултет Пале): Умјетност у функцији друштвеног развоја

• Лазо Ристић (Факултет политичких наука Бања Лука): Православна култура и друштвени развој

• Љубинко Милосављевић (Филозофски факултет Ниш): (Не)култура и пропадање

• Урош В. Шуваковић и Милојица М. Шутовић (Филозофски факултет Косовска Митровица): Хуманистички друштвени развој као претпоставка опстанка људске културе

• Радош Радивојевић и Сања Пејић (Факултет техничких наука Нови Сад): Националне културе као претпоставке организационих и друштвених промена

• Радомир Р. Ђорђевић (Филозофски факултет Косовска Митровица): Културно и научно вредновање у оквиру друштвеног развоја

• Сретен Јелић и Татјана Јовановић (Пољопривредни факултет Земун): Институције за културу као чиниоци регионалног руралног развоја

• Бисерка Кошарац и Бранка Ковачевић (Филозофски факултет Пале): Социо-културна обележја и слободно време младих

• Биљана Милошевић-Шошо (Филозофски факултет Пале): (Не)културна политика у земљама транзиције

• Драгомир Вуковић (Филозофски факултет Пале): Култура у вртлогу интензивних друштвених промјена

• Петар Анђелковић (Филозофски факултет Пале): Средства масовног комуницирања као инструмент манипулације људима у потрошачком друштву

• Немања Звијер (Филозофски факултет Косовска Митровица): Визуелна конструкција модерности у служби друштвеног развоја (пример социјалистичке Југославије)

• Златиборка Попов-Момчиновић и Вук Вучетић (Филозофски факултет Пале): Политика у патријархалном кључу на примјеру локалних избора 2012 у Босни и Херцеговини

• Бојан Ћорлука и Миле Вукајловић (Филозофски факултет Пале): Развојне перспективе мултикултурализма у савременом друштву

Ово је други пут ове године да наши социолози разговарају о култури. Претходно је, 25. маја 2013, у организацији Српског социолошког друштва и Завода за проучавање културног развитка, одржана конференција  Култура у транзицији: случај Србије.

Социолошко друштво Републике Српске је колективни члан Српског социолошког друштва.