Књиге из Ниша и Београда
четвртак, 03 октобар 2013 21:13

Данијела Гавриловић, са Филозофског факултета у Нишу, објавила је књигу: Доба употребе: религија и морал у савременој Србији (Ниш: Филозофски факултет Универзитета, 2013, стр. 134; Библиотека Елементи). Рецензенти Драгољуб Ђорђевић, Драгана Захаријевић и Мирко Благојевић. Књига има два дела: Употреба религије и Употреба морала. Садржај првог дела: Религија и савремено друштво; Социолошко проучавање религије у савременом друштву; Савремено српско друштво, секуларизација и десекуларизација у Србији; Употреба религије; Религијска пракса као културна потрошња; Религија као социјални капитал; Религија као идентификација. Садржај другог дела: Морал у савременом друштву; Социолошко проучавање морала; Вредности у Србији; Вредносна транзиција: религија; брак, породица, родитељство; рад; политика; Толеранција различитости; Религија и друге друштвене вредности; Вредности у социјалном простору.

Kao део пројекта „Социјални и културни капитал у Србији“ који се реализује у оквиру Regional Research Promotion Programme (Универзитет у Фрибургу), изашла је монографија:. Us and Them: symbolic divisions in Western Balkan societies, edited by Ivana Spasić, Predrag Cvetičanin (The Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe; The Institute for Philosophy and Social Theory of the University of Belgrade, 2013; Niš: Sven; стр. 263). Рецензенти: Jessica R. Greenberg, Мирко Петрић, Слободан Наумовић. Садржај: Excluding the Other in the Balkans: from the Ottoman Turk to LGBTIQ: Александра Павловић: Naming/Taming the Enemy: Balkan Oral Tradition and the Formation of "the Turk" as the Political Enemy; Reka Krizmanics: Nation-Characterology of Dinko Tomašić; Ирена Шентевска: 'Anything but Turban-folk': the 'Oriental Controversy' and Identity Makeovers in the Balkans; Anja Tedeško: The Invisibility of LGBTIQ [People] between Legislative and Social Aspects in BiH; The Geography of Symbolic Differences: Village,Town, Region: Ана Ранитовић: Why do they call it Raška when they mean Sandžak?: A Case Study of Regionalism in South-West Serbia; Ана Ацеска: "Us" and "Them“ in Post-War Mostar, Bosnia-Herzegovina; Gabor Basch: Settlers, Natives, and Refugees: Classificatory Systems and the Construction of Autochthony in Vojvodina; The Vagaries of Ethnicity, Religion and Language: Tamara Pavasović-Trošt: The Complexity of Ethnic Stereotypes: A Study of Ethnic Distance among S erbian youth; Владан Павловић и Милош Јовановић: "Language Nationalism" vs."Language Cosmopolitanism": Divisions in the Attitudes towards the Relation between Language and National ldentity; Давор Марко: Power Constellation(s), Symbolic Divisions and Media: Perception of Islam as a personalized, „Minorized“ and Subordinated Part of Serbian Society; Imagining Political Community: Ана Омаљев: Constructing the Other/s: Discourses on Europe and ldentity in the 'First' and the ,Other' Serbia; Ивaна Спасић и Тамара Петровић: Varieties of "Third Serbia"; Зоран Стојиљковић: Political Capital and Identities of Serbian Citizens.

Јелена Ђурић, из Института за филозофију и друштвену теорију, објавила је књигу Глобални процеси и преображај идентитета: антрополошки аспекти (Београд: Институт за филозофију и друштвену теорију: Албатрос плус, Библиотека Fronesis, 2012, стр. 428). Рецензенти: Милан Вукомановић и Владимир Милисављевић. Садржај: Смисао идентитета; Идентитет, ипсеитет, особа, сопство; Преображаји разумевања идентитета; Поништавање и потврђивање идентитета; Иманенција и трансценденција идентитета; Идентитет и колектив; Преображај културе и еволуција сазнања; Закључак: Глобални процеси и преображај идентитета.

Горан Мусић, са Европског универзитетског института у Фиренци, објавио је књигу: Радничка класа Србије у транзицији 1988-2013. (Београд: Rosa Luxemburg Stiftung, 2013, стр. 80). Књигу можете преузети овде.