Тема такмичења 2013/14: „Млади и поткултурни стилови“
петак, 04 октобар 2013 17:51

Тема овогодишњег такмичења ученика средњих школа из социологије биће „Млади и поткултурни стилови“. Ово је одлучено на састанку Организационог одбора такмичења, одржаног 20. септембра 2013.  у Београду.

Одбор је усвојио и следећа правила такмичења.

  • Право на учешће у такмичењу имају сви ученици (трећег и четвртог разреда) средњих школа на територији Србије.
  • Такмичити се могу само индивидуални ученици (један ученик - један рад).
  • Ученици своје радове шаљу у писаном (у једном штампаном примерку) и електронском облику, на адресу најближег универзитетског центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица (адресе су приложене на крају дописа).
  • Рад може да буде теоријског или истраживачког карактера; његов обим је до једног ауторског табака (16 страна), на српском језику, фонт – Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Рад мора садржати увод, једно или више поглавља, закључак и списак коришћене литературе.
  • На коришћену литературу у тексту се упућује навођењем у загради имена аутора, године издања и одговарајућих страница. Нпр.: [ Хараламбос, 2002: 779)

У списку литературе се, абецедним или азбучним редом, одговарајуће библиографске јединице наводе на следећи начин:

(а) ако је реч о књизи – Флере, С. [1973], Образовање за све?, Новинско издавачко предузеће "Дуга", Београд.

(б) ако је реч о чланку у зборнику – Конел, Р. [1999], "Зашто је класична теорија           класична?", у: А. Мимица (прир.), Текст и контекст. Огледи о историји социологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

(в) ако је реч о чланку у часопису – Мимица, А. и Вулетић, В. [1998], "Где се деде трећи класик? Анализа цитираности Марксових, Веберових и Диркемових радова у часопису Социологија 1959-1996", Социологија, год. XL, бр. 1, стр. 71-94.

Рад треба да буде у техничком погледу дотеран, дакле штампан у фонту који садржи сва слова нашег језика, без штампарских и правописних грешака, у јustified формату.

Тема може бити формулисана и обрађена на различите начине. Било да кандидат настоји да промисли теоријско значење појма поткултуре, било да одлучи да је обради преко неког од ужих питања попут односа младих према: радничкој поткултури (руд бојси, модси, бајкери, скинхеди, неонацисти), различитим врстама музичких поткултура (рокери, металци, панкери, рејвери, електро поп, хард кор, растафаријанци, брејкденсери, репери, хип-хопери, турбо-фолкери), уметничкој/ авангардној поткултури (New wawe, New left, New romantism, New primitivism, Pop-art), модној поткултури (тедибојси, џинс, дизелаши, military, даркери, хипици, јапи, шминкери), поткултури "уметника спреја" (графити, мурали), cyber поткултури (хакери, крекери, фрики...), Quееr поткултури, навијачкој поткултури (гробари, делије...), девијантним поткултурама (наркоманска, алкохоличарска, хулиганска, вандалистичка, силеџијска, култура ганга, рекеташи, организовани криминал) и др.

Пријаве радова за такмичење подносе се до 27. децембра 2013, а завршени радови морају се предати најкасније до 21. фебруара 2014, на следеће адресе (са назнаком: Такмичење ученика средњих школа из социологије):

- Одељење за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд.

- Одсек за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.

- Департман за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш.

- Катедра за социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици,

Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митровица.

  • Пријава треба да садржи:

- Назив школе коју кандидат похађа;

- Наслов рада;

- Име и презиме предметног наставника социологије;

- Име и презиме кандидата;

- Одељење кандидата.

- Контакт телефон и е-mail adresu.

  • Након приспећа радова, врши се селекција оних који ће бити представљени на јавној, такмичарској презентацији, на одговарајућем одсеку за социологију. Одабрани финалисти ће презентовати и бранити своје радове у оквиру финала регионалног такмичења 15. марта 2014. године које ће бити организовано у исто време на четири различита одсека за социологију (Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица).
  • Аутори најбољих радова, на сваком од четири регионална такмичења, аутоматски се пласирају као финалисти републичког такмичења које ће се одржати 29. марта 2014. године на Одељењу за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

За детаљније информације учесници и њихови наставници се могу обратити на следеће адресе: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Београд), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Нови Сад), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Ниш), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Косовска Митровица).

Такмичење ученика средњих школа из социологије организује Српско социолошко друштво, у сарадњи са одсецима за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици.
Ово је треће такмичење на државном нивоу. Прво је било на тему „Млади и запошљавње“ (2011/12), а друго „Интернет и друштвена стварност“ (2012/13).
Такмичење из социологије је уврштено у Календар такмичења и смотри ученика средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.