Конференција ССД о реформи образовања
субота, 15 октобар 2011 00:58
У Београду је, у организацији Српског социолошког друштва, одржана научна конференција Друштвене промене у Србији и реформа образовања.
Суорганизатор конференције био је Институт за педагошка истраживања, а часописи Национални интерес и Нова српска политичка мисао штампаће сва излагања са овога скупа. 
Учествовало је 35 излагача са рефератима, као и већи број гостију конференције, међу којима су били Слободан Јауковић – помоћник министра за високо образовање, Јасмина Шефер – директорка Института за педагошка истраживања, Живојин Ђурић – директор Института за политичке студије, Милош Кнежевић – главни уредник Националног интереса, Ђорђе Вукадиновић – главни уредник НСПМ, Мирјана Рашевић –  директорка Института за друштвене науке, Рајко Куљић – председник Социолошког друштва Републике Српске, Слободан Вуковић – управник Центра за социолошка истраживања Института за друштвене науке и члан Националног савета за науку, доајени српске социологије Анђелка Милић и Милош Немањић и други. 
За конференцију су написани и поднети следећи реферати:

Славица Максић: Национални интерес у српском образовању. 
Слободан Миладиновић: Модернизација друштва Србије и питање реформе образовања.
Ана Пешикан и Слободанка Антић: Анализа карактеристика и проблема основног образовања у Србији у светлу будућег развоја земље.
Зоран Аврамовић: Проблеми модернизације образовања у Србији.
Јован Базић: Грађанско и национално васпитање у просветној политици Србије након промена 2000. године.
Александар Липковски: О неким негативним процесима у систему образовања и васпитања.
Владимир Џиновић: Реформа образовања у Србији: школа између старих и нових вредности.
Марица Шљукић и Срђан Шљукић: Образовање и привреда у контексту образовних реформи.
Божо Милошевић: Друштвена (не)утемељеност образовних реформи: примери идеолошке конструкције будућности.
Милојица Шутовић: Контролисана реформа, „индустрија знања“ или „култура пораза“.
Миле Ненадић: Криза српског друштва знања и образовања.
Слободан Рељић: Стратешке елите у Србији и реформа образовања.
Ненад Поповић и Горана Ђорић: Од узгајалишта за елиту до масовне производње високо образованих стручњака.
Љубинко Милосављевић: Чему школе: или „како је високо образовање изневерило демократију и осиромашило душе данашњих студената“.
Јелена М. Стевановић и Славица Г. Шевкушић: Друштвене промене и функционална писменост ученика у Србији.
Петар Анђелковић: Верско образовање и национални идентитет.
Слободан Антонић: Реформа образовања у Србији и транснационалне структуре.
Дејан Радиновић: Утицај глобализације на развој универзитетског образовања: случај Србије.
Мирјана Кристовић: Последице глобализације и реформа универзитетске наставе у Србији: значај имплементације медијског образовања на факултетима.
Нада Радушки: Инклузија Рома у образовни систем Србије.
Љубиша Митровић: Универзитет и друштвене промене у Србији данас.
Славољуб Лекић: Биотехнолошке науке на универзитету пре и после транзиције.
Наталија Јовановић: Промене у образовним профилима и модернизација у Србији.
Радивој Степанов: Последице распада државе на образовни систем у Републици Србији.
Анкица Шобот: Родне разлике у образовању и реформа образовања у Србији.
Лазо Ристић: Дилеме о аутономији универзитета.
Зоран Гудовић: Социјални аспекти и врсте имкомпатибилности образовног система према друштвеној пракси.
Јасмина Петровић: Образовање у Србији: реалност и медијска слика реалности
Жељко Љ. Крстић: Лоши ђаци добри криминалци: однос кривичног дела и степена образовања осуђених.
Љубица Рајковић и Весна Милетић-Степановић: Неповољан статус социологије у настави и образовању географа као фактор нарушавања интердисциплинарности
Биљана Милошевић: Осигурање квалитета наставе на универзитету: искуство Универзитета у Источном Сарајеву.
Снежана Стојшин: Студенти и квалитет наставе – ефекат реформе високог образовања
Горана Ђорић и Ненад Поповић: Исходи учења и контрола квалитета образовања.
Момчило Степановић, Васпитање и образовање у савременим условима – потребе и перспективе.
Ненад Стевановић, Kомпаративна анализа наставних програма опште-образовних предмета - могућности и ограничења.

Сви реферати биће објављени у Националном интересу 3/2011 и НСПМ 2/2011 (ПИ). 
Ово је већ други пут како ССД успешно сарађује са часописом Национални интерес. Сви реферати са претходне научне конференције ССД Елите у постсоцијализму, одржане у Београду, 16. октобра 2010, штампани су такође у Националном интересу. 

15. октобар 2011