Округли сто ССД Чекајући капитализам
субота, 05 новембар 2011 00:00
Поводом истоимене књиге Младена Лазића, на Филозофском факултету у Београду је, у организацији Српског социолошког друштва, одржан округли сто Чекајући капитализам. Излагане су следеће теме:
 
Јелена Пешић: Развој Лазићевог схватања друштвене структуре.
Сретен Вујовић: Чекајући капитализам.
Алија Хоџић: Држава и друштво у историјском развоју Србије.
Невен Цветићанин: Какав заправо капитализам чекамо и колико ћемо чекати?
Вера Вратуша: Чекајући капитализам или антикапиталистички мислећи и делајући.
Анђелка Милић: Класна структурација и родне неједнакости у транзицијском друштву Србије
Жељко Крстић: Фактори делинквентног понашања у времену транзиције
Ненад Поповић: Истраживање класа у Србији: теоријски утемељена анализа или феноменографија.
Слободан Вукићевић: Класе и класно дјелање у савременом друштву на релацији својине и власништва
Горана Ђорић: Вредност класне анализе за објашњење дистрибуције економског богатства у Србији.
Слободан Цвејић: Пост-социјалистичка трансформација слоја пољопривредника у друштву Србије.
Слободан Миладиновић: Декласирани или на маргини друштвене структуре?
Срђан Шљукић: Пољопривреда и промене друштвене структуре
Наталија Јовановић: Трансформација средњег слоја у Србији. 
 
Радови са овог скупа биће, у складу са уобичајеном процедуром, публиковани у часопису Социолошки преглед, током 2012. године.