Дигитализација Социолошког прегледа 1938-2000.
недеља, 13 новембар 2011 00:00
Српско социолошко друштво и Народна библиотека Србије заједно су конкурисали код Министарства културе, информисања и информационог друштва, за средства из Конкурса за културно наслеђе, са пројектом „Дигитализација часописа Социолошки преглед за период 1938-1999“. 
На сајту Социолошког прегледа постављени су бројеви од 2000. године до данас, а овај пројекат предвиђа да се, дигитализацијом и интернет презентацијом, омогући најширој јавности да може да чита и користи све бројеве Социолошког прегледа и за период 1938-1999. Дигитализацијом би ова грађа била доступна великом броју истраживача из области друштвених наука, како у Србији, тако и у свету. 
Дигитализовало би се око 12.000 страница или око 1.500 чланака старе серије часописа Социолошки преглед (1938-1999). Након скенирања дигитални документи у најбољем квалитету били би похрањени за дугорочно чување у Народној библиотеци Србије, док би верзија за веб у jpeg формату била постављена на Интернет портале Српског социолошког друштва и Народне библиотеке Србије, са одговарајућом структуром метаподатака. Вредност пројекта је 564.000 динара.
Уколико би Министарство културе, информисања и информационог друштва прихватило овај пројекат, Социолошки преглед би, након 2013. године, био први српски часопис из области друштвених наука који је у целости преко интернета доступан најширој публици.

13. новембар 2011.