Конкурс за доделу награде „Војин Милић“
субота, 02 децембар 2017 12:07
У складу са Правилником о награди Српског социолошког друштва за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије "Војин Милић", донесеним 18. марта 2012. године на редовној годишњој Скупштини, Српско социолошко друштво расписује

 

К О Н К У Р С

за доделу награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије објављену у 2017. години

 

Награда се додељује за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије, објављену у 2017. години.

Ближи критеријуми за додељивање награде ССД за за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије су:

  1. Основно мерило за оцену дела су заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја.

  2. У разматрање ће се узети само књиге на српском језику, прво издање.

  3. Жири објављује листу свих примљених дела по азбучном реду.

  4. Књига са више од три аутора сматра се зборником радова и жири је неће узимати у обзир за награду.

  5. Жири приликом оцењивања неће давати приоритет ни једној социолошкој (посебној) дисциплини, нити ће приоритет имати обим текста.

  6. Подједнако ће се вредновати уџбеничка дела, као и специјалне студије.

  7. Жири није обавезан да, приликом вредновања дела, узима у обзир рецензије, приказе и осврте објављене у социолошким и другим часописима.

 

За учешће на конкурсу, потребно је доставити три примерка књиге секретару председништва ССД Слободану Мрђи, у Завод за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, Београд, до 31. децембра 2017. године.

 

Награду додељује Жири састављен од три члана. Жири своју одлуку доноси уз писано образложење, већином гласова, до 15. марта 2018. године.

Награда садржи плакету, без новчаног износа, на основу увида у прикупљена финансијска средства.

Награда се свечано уручује на годишњој Скупштини ССД.

Текст конкурса у PDF формату

У Београду, 01. децембра 2017. године

Председница ССД

Проф. др Јасмина Петровић