Социолошки преглед индексиран у DOAJ
субота, 20 јануар 2018 10:34

Социолошки преглед, часопис Српског социолошког друштва, од 17. јануара 2018, индексиран је у бази Directory of Open Access Journals DOAJ

 

У наредних неколико дана, сви чланци објављени у Социолошком прегледу од 1999. године (од када им је ретроактивно додељен DOI) биће трансферисани са Српског цитатног индекса (на коме су у целини доступни) у овом међународну базу података. Како буду излазили наредни бројеви, тако ће и бити вршен трансфер радова. DOAJ се сматра извором квалитетних часописа отвореног приступа у истраживачким и научно-издавачким круговима, а странице ове базе имају месечно око 900 хиљада прегледа, од којих 300 хиљада индивидуалних прегледа.

Имајући у виду да је пре тога Социолошки преглед уврштен у базе CEEOL и ERIHPLUS очекујемо да ће то довести и до побољшања видљивости радова публикованих у нашем часопису и њихове веће цитираности, посебно након одлуке Редакције да се радови публикују двојезично: на српском и енглеском језику.

Позивамо све припаднике академске заједнице на сарадњу. Информацију о тематским бројевима у 2018 можете пронаћи ОВДЕ, а радове пријавити путем система Асистент ПРИЈАВА РУКОПИСА