Округли сто на тему: Положај социологије у средњим школама
четвртак, 29 март 2018 14:22

У организациј Српског социолошког друштва и Удружења наставника социологије Војводине одржан је Округли сто на тему: Положај социологије у средњим школама.

Скуп је одржан у суботу, 17. марта 2018 . у Новом Саду, у просторијама Гимназије „Светозар Марковић“

Учесника је било 40, укључујући средњошколске професоре, универзитетске професоре и студенте социологије.

У уводном делу програма учесницима скупа су се обратили Јасмина Петровић, председник ССД-а, Зорана Матићевић, председник секције наставника социологије ССД-а и Милан Станић, председник УНСВ-а.

У уводним излагањима наглашени су и основни разлози због којих је скуп организован:

неопходно је да се социологија као наука афирмише и да се уради више на томе да социолошка струка, која није препозната у правом смислу те речи, постане видљивија и заступљенија свуда , а пре свега у школским програмима. Илузорно је веровање да ће се наука која није на одговарајући начин представљена и заступљена у програмима средњих школа афирмисати кроз универзитетске програме. Под тим условима немогуће је подстакнути интересовање будућих студената за ову науку.

Непосредан повод за окупљање је забринутост због предложених измена гимназијских програма које предвидјају спајање 2 наставна предмета ( социологија и устав и права градјана ) у један , као што је већ спроведено у средњим стручним школама. Иако се већ показало да овако осмишљен „хибридни“предмет генерише озбиљне проблеме : пре свега садржинске – изостаје знање из оба предмета, јер се фонд часова смањује а програмски садржаји из оба предмета се сабијају у тај смањени фонд часова;

Затим, ученицима се ускраћује знање неопходно за полагање пријемних испита (право, социологија, општа култура и општа информисаност ) Такодје, тиме се директно утиче на статус социолога и на популарност саме струке. Већ је уочен тренд смањивања броја уписаних студената , па се може очекивати, уколико се интерес струке не уважи , да се овај тренд настави..

Посебно је важно нагласити да ће се на овај начин , супротно прокламованим циљевима ,исходима образовања и предвидјеним компетенцијама ученика, ученицима ускратити знања и вештине неопходне за активно и одговорно градјанство, из школе ће излазити политички неписмени градјани.

Изабрана је радна група која ће представљати наставнике социологије пред институцијама надлежним за реформе школских програма.Радну групу ће чинити : Јасмина Петровић, Милан Станић, Зорана Матићевић, Срдјан Шљукић, Митро Никола , а предложен је и Владимир Вулетић (није присуствовао скупу, остаје да прихвати да буде члан)Радна група треба да заступа захтеве искристалисане током дискусије:

# Противимо се спајању социологије и устава и права градјана у један наставни предмет.

#Тражимо да се предмет зове социологија.

#Социологија је наставни предмет који се у гимназијама изучава у четвртој години – најкраћој школској години са најмањим фондом часова ; треба да се учи у трећој години- оставља могућност да се више ученика заинтересује за ову науку, да вишеученика пише матурски рад из социологије, одазове се на такмичење и сл. У четвртом разреду је врло тешко мотивисати ученике, они су већ изабрали будуће студије на основу онога што им је до тада већ понудјено кроз друге наставне предмете.

#Тражимо да се акредитују стручни семинари.

#Тражимо да се стручна удружења третирају као партнери у креирању школских програма и да учествујемо у одлучивању о њиховој садржини, циљевима и исходима образовања.

#Тражимо да социолози буду стручни сарадници у школама

#Тражимо да се правилницима регулише које предмете могу предавати професори социологије, посебно се то односи на предвидјене изборне предмете

У завршном делу скупа, предложено је да се сачини петиција за коју ће се тражити подршка колега и стручне јавности и да се следеће окупљање, како би било масовније,одржи у Београду у јуну месецу ове године , у сарадњи са Универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици.

О одржаном скупу опширније у листу Дневник - линк

 

Удружење наставника социологије Војводине
Нови Сад,
Владике Платона 2

 

У Новом Саду,

17. 03. 2018.