Позив на такмичење
среда, 26 децембар 2018 00:56

Српско социолошко друштво, у сарадњи са одсецима за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици, организује такмичење ученика средњих школа из социологије, које је уврштено у календар такмичења и смотри ученика средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Тема овогодишњег такмичења је:

 

КУЛТУРА И САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ

 

Правила такмичења:

 1. Право на учешће у такмичењу имају сви  ученици и ученице средњих стручних школа и гимназија из Републике Србије  који у школској години у којој се организује такмичење имају наставни предмет Социологија.

 2. Такмичити се могу само индивидуални ученици (један ученик – један рад).

 3. Ученици своје радове шаљу у писаном (у једном штампаном примерку) и електронском облику, на адресу најближег универзитетског центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица (адресе су приложене на крају дописа).

 4. Рад може да буде теоријског или истраживачког карактера; његов обим је до једног ауторског табака (16 страна), на српском језику, фонт – Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Рад мора садржати увод, једно или више поглавља, закључак и списак коришћене литературе.

 5. На коришћену литературу у тексту се упућује навођењем у загради имена аутора, године издања и одговарајућих страница, на пример: (Хараламбос, 2002: 779).

 

У списку литературе се, абецедним или азбучним редом, одговарајуће библиографске јединице наводе на следећи начин:

 

(а) ако је реч о књизи – Флере, С. [1973], Образовање за све?, Новинско издавачко предузеће "Дуга", Београд.

(б) ако је реч о чланку у зборнику – Конел, Р. [1999], "Зашто је класична теорија     класична?", у: А. Мимица (прир.), Текст и контекст. Огледи о историји социологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

(в) ако је реч о чланку у часопису – Мимица, А. и Вулетић, В. [1998], "Где се деде трећи класик? Анализа цитираности Марксових, Веберових и Диркемових радова у часопису Социологија 1959–1996", Социологија, год. XL, бр. 1, стр. 71–94.

 

Рад треба да буде у техничком погледу дотеран, дакле штампан у фонту који садржи сва слова нашег језика, без штампарских и правописних грешака, у јustified формату.

Тема може бити формулисана и обрађена на различите начине. Кандидати могу да ураде своја истраживања тако што ће изазове с којима се култура суочава у савремено доба промишљати уз ослањање на одговарајуће теорије и концепте, или ову тему могу истражити емпиријски. Питања која ће добити посебну пажњу у овогодишњем такмичењу тицаће се следећих области:

 

 • Култура и глобализација;

 • Нови медији и виртуелна култура;

 • Култура и друштвене разлике;

 • Потрошачка култура;

 • Култура, спектакл, забава;

 • Поткултуре;

 • Уметност, друштво, критика.

Пријаве радова за такмичење подносе се до 31. децембра 2018. године, а завршени радови морају се предати најкасније до 17. фебруара 2019. године, на следеће адресе електронске поште координатора такмичења (са субјектом: Такмичење ученика средњих школа из социологије):

 

 • Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Одељење за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18–20, 11000 Београд)

 • Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Одсек за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад)

 • Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Департман за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш)

 • Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Катедра за социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици, Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митровица)

 

Пријава треба да садржи:

 • Назив школе коју кандидат похађа;

 • Наслов рада;

 • Име и презиме предметног наставника социологије;

 • Име и презиме кандидата;

 • Одељење кандидата.

 • Контакт телефон и е-mail адресу.

 

Након приспећа радова, врши се селекција оних који ће бити представљени на јавној, такмичарској презентацији, на одговарајућем одсеку за социологију. Одабрани финалисти ће презентовати и бранити своје радове у оквиру финала регионалног такмичења које ће бити организовано 9. марта 2019. године у исто време на четири различита одсека за социологију (Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица).

Право учешћа на републичком такмичењу имају ученици који су на регионалним такмичењима освојили прво, друго или треће место. Републичко такмичење ће се одржати 23. марта 2019. године у Гимназији у Обреновцу.

Молимо Вас да своје ученике о овоме благовремено обавестите, како би могли да узму учешћа на такмичењу. За детаљније информације можете се обратити на следеће адресе Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Београд), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Нови Сад), Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Ниш) и Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (Косовска Митровица).С поштовањем,

У Београду, 5. октобра 2018. године

Председница ССД

Проф. др Јасмина Петровић

Текст позива на такмичење можете да преузмете у ПДФ формати на овом линку