Курикулум за примењену социологију
петак, 11 јануар 2019 20:25

Profesor Nik Foks, ko-osnivač grupe Sociolozi izvan akademije, piše:

Tokom konferencije u Njukaslu, grupa Sociolozi izvan akademije (Sociologists outside Academia – SoA) Britanske sociološke asocijacije (BSA) lansirasla je predlog kurikuluma za primenjenu sociologiju. Kurikulum će biti besplatno ponuđen departmanima za sociologiju u UK za primenu u okviru osnovnih studija. Dostupan je na adresi: http://appsoc.org.uk

Primenjena sociologija je u kurikulumu definisana kao „sociologija fokusirana na rešenja, analitička i interventna kako bi obradila, rešila ili popravila situacije, probleme i interakcije iz stvarnog sveta na praktičan i kreativan način“. Kurikuluim je ključni element SoA inicijative ka podršci i razvoju sociologije kao primenjene profesije u javnom, komercijalnom i volonterskom sektoru u UK. Međutim, istovremeno je deo širih napora da se pokažu mogućnosti i poboljša zapošljivost naših studenata sociologije.

Kurikulum počiva na želji da se mladim diplomiranim sociolozima pruži set znanja i veština koje bi koristili da poboljšaju radna mesta, organizacije i zajednice. Neki programi osnovnih studija trenutno uključuju i praksu ili studentima pružaju druge mogućnosti da sociologiju vide na delu. Novi predlog kurikuluma će obezbediti resurse za podršku predavačima koji vode druge kurseve kako bi uključili i primenjeni element (na primer, kao opciju na završnoj godini) koji bi bio komplementaran fundamentalnim akademskim komponentama sociološkog obrazovanja i zvanja.

Tokom promotivnog izlaganja, pozornicu za inicijativu u vezi primenjene sociologije u UK postavio sam lekcijom iz istorije sociologije SAD-a, iako je tek četrdesetih i pedesetih godina ono što oni zovu „klinička sociologija“ uzelo maha. Do 1978. su već imali profesionalnu asocijaciju, a 1982. Američka sociološka asocijacija je lansirala Clinical Sociology Review (Pregled kliničke sociologije). Asocijacija za kliničku i primenjenu sociologiju je ustanovljena 2005., a ovo telo danas izdaje dva profesionalna setifikata, omogućujući primenjenim sociolozima da postanu Licencirani klinički sociolog ili Licencirani sociološki praktičar.

Od 2016., ja i moje kolege sociolozi izvan akademskih institucija propitujemo zašto sociologija u UK toliko zaostaje na toj uzlaznoj krivoj i šta se tim povodom može uraditi. Deo problema je potražnja: možda biznis i javni sektor u UK jednostavno ne znaju šta sociologija može da ponudi. To znači da sociologija mora da bude mnogo bolja u objašnjavanju šta je i šta radi.

Razvoj nove radne uloge predstavlja naravno veliki izazov. Koja će kompanija u UK će prva zaposliti sociologa i staviti naziv te radne pozicije na vrata kancelarije? Ko će investirati u sociologa kada su možda bolje upoznati sa ekonomistima i industrijskim psiholozima? Ipak, ako je potražnja deo izazova, onda je to takođe i ponuda. Potreban nam je dovoljan broj sociologa sa veštinama, znanjem i, veoma važno, profesionalnom pojavom i nastupom koji bi popunili radna mesta kada se potreba javi.

Ukazujući na to da je broj primenjenih sociologa u UK razlog iz koga je predlog kurikuluma proizašao, verujem da će on osigurati mogućnost da studenti uvide vrednost sociologije kada je u pitanju istraživanje velikih pitanja našeg vremena, ali i da se okrenu dnevnim pitanjima koja se pomaljaju iz samih socijalnih grupa. To znači da će diplomirani sociolog posedovati alate kojima će svoje sociološko znanje i veštine moći da iskoristi ka unapređenju radnog mesta ili zajednice, a ne samo kao ulaznicu za opšti posao nekoga ko poseduje diplomu.

I sama bivši industrijski etnograf za Intel, ko-osnivač gripe SoA, Dr Tina Basi, okupljenima za ručkom ukazala je na to kako su primenjeni sociolozi u UK trenutno zaposljeni. „Neki rade kao istraživači u nezavisnim istraživačkim organizacijama ili analitičkim centrima poput NatCen, Social Research i Nesta,“ rekla je. „Drugi rade za privatne kompanije koje imaju ugovore sa drugim firmama, ili u javnom sektoru i lokalnoj upravi. Tehnološke kompanije su zapošljavale industrijske etnografe kako bi podržali dizajnere i inženjere na poslovima inovacija proizvoda ili usluga. U međuvremenu, nekolicina radi nezavisno kao „sociolozi konsultanti“, po principu pojedinačnih ugovora sa klijentima.

Ne gajimo iluzije da će kurikulum na neki magičan način proizvesti nove poslove za primenjene sociologe. Uvažavamo činjenicu da trenutno nema socioloških poslova u poslovnom sektoru UK koji bi parirali mogućnostima koje američke kompanije poput Gugla (Google) i Zeroksa (Xerox) nude primenjenim sociolozima. Međutim, uvid u način na koji sociologija može praktično da se primeni takođe može da utiče na to da neki diplomci budu lakše zapošljivi, jer će svoje znanje i veštine predstaviti poslodavcima kao potencijal koji može da doprinese uspehu organizacije na načine na koje drugi diplomci ne mogu.

Ova procena povezuje razvoj predloga kurikuluma i učešće u široj diskusiji o zapošljivosti diplomiranih sociologa. Radi se o gorućoj temi, s obzirom da departmani za sociologiju reaguju na zahteve postavljene u  Okviru izvrsnosti podučavanja (Teaching Excellence Framework, TEF) u vezi sa tim na koji način sadržaj programa mapira/odgovara budućim poslovima diplomaca.

„Trenutne brige u pogledu zapošljivosti diplomaca, delom zbog TEF-a, izoštrile su našu želju da ustanovimo identitet za sociologe koji rade izvan višeg obrazovanja,“ kaže Tina. „Tako je kurikulum za primenjenu sociologiju u isto vreme način da diplomci uspostave veze između sadržaja sociološkog zvanja i načina na koji diplomci na radnom mestu koriste taj trening. To znači da je upućen na razmenu znanja i društveno-ekonomskog uticaja.“

Pre konferencije BSA, kurikulum sam predstavio Savetodavnom forumu BSA, u okviru njihove diskusije o zapošljivosti diplomaca. Izvršna rukodoviteljka BSA, Džudit Mad (Judith Mudd), zamenik Džon Boun (John Bone) i poverenica Dženis Meklaflin (Janice McLaughlin) su takođe prisutvovali promociji/lansiranju inicijative.

Kurikulum je organizavan u četiri teme: veštine, znanje, zapošljavanje, i praktična komponenta (Videti na kraju teksta).

Program je tokom šestomesečnog perioda sastavio tim od deset sociologa iz akademske i primenjene sredine, uključujući i dva trenutna studenta sociologije. Dva člana tima, Dr Riki Gi (Ricky Gee) sa Univerziteta Notingem Trent i Dr Tereza Kru (Teresa Crew), Univerzitet u Bangoru, govorili su na lansiranju o svom doprinosu kurikulumu.

Svaka tema obuhvata set saznajnih ishoda koji se mogu koristiti za osmišljavanje aktivnosti za podučavanje i učenje u cilju prenošenja nekih od elemenata primenjene sociologije. Neki predlozi obrazovnih aktivnosti i metoda ocenjivanja su, zajedno sa resursima, linkovima i drugim materijalom, uključeni kako bi pomogli predavačima na programima da razviju primenjenu varijantu ili prilagode postojeće pristupe kako bi odgovorili ciljevima.

Što se tiče kurikuluma koji je sada zvanično lansiran, sledeći zadatak je pospešiti njegovo prihvatanje od strane onih koji primenjuju sociološke programe na univerzitetima u UK. Svi oni koji vode sociološke programe će u narednim sedmicama biti kontaktirani, a SoA će organizovati radionice iz primenjene sociologije za nove diplomce kasnije tokom 2018. U međuvremenu, članovi BSA mogu da se upoznaju sa kurikulumom i preuzmu ga sa internet stranice, gde je objavljen kao publikacija BSA pod nekomercijalnom licencom „Creative Commons“ .

Studije slučaja u primenjenoj sociologiji

U projektu koji je naručilo Ministarstvo pravde UK, primenjeni sociolozi radili su sa zatvorskim službenicima, zatvorenicima, stručnjacima, ekspertima i volonterima kako bi pronašli način da smanje povratništvo kod mladih prestupnika.

Departman za sociologiju univerziteta u Norveškoj osnovao je kliniku primenjene sociologije u tržnom centru u Trondhajmu i radio sa urbanistima, poslovnim sektorom i društvenim organizacijama koje su im se obraćale u vezi sa pitanjima i izazovima sa kojima se lokalna sredina sreće.

Teme kurikuluma

Kurikulum postavlja obrazovne ishode organizovane oko četiri teme.

Veštine: sociološke i opšte veštine neophodne za pristupanje, razumevanje i rešavanje velikog broja raznovrsnih situacija i problema u radnom ili okruženju zajednice.

Znanje: integrisanje socioloških koncepata, perspektiva i teorija u cilju pristupa svakodnevnim pitanjima i problemima

Zaposlenje, karijera i etika: pitanja u vezi sa obavljanjem posla primenjenog sociologa, uključujući modele rada, razvoja karijere i etike sociološkog rada.

Praksa: produbljuje rezumevanje posla sociološkog praktičara kako bi se stekao uvid u to šta znači baviti se primenjenom sociologijom.

Tekst je objavljen u časopisu Network Britanske sociološke asocijacije, leto 2018. Dostupno članovima na: www.britsoc.co.uk Preveden i objavljen na sajtu SSD-a uz saglasnost autora Dr Nika Foksa.

Prevod   Dr Vladimir Cvetković