Међународна научна конференција: Култура иидентитети
уторак, 04 јун 2019 18:49

Имајући у виду социолошко одређење идентитета као начина на који поједини и колективитети систематски успостављају и означавају разлику у односу на друге појединце и колективитете(Jenkins,2008), неспорно је да култура(тачније низ ултурних обележја) има централно место у поимању и доживљавању личних, групних и колективних идентитета. Њена улога је кључна не само у домену номиналне идентификације именовања) кроз симболичко представљање, него и удомену практичних импликација идентификовања и припадања неком колективитету...

Прилози у додатку

Први позив за конференцију DOCX

Первый вызов на конференцию DOCX

First Call for Conference DOCX