Извештај са састанка националних социолошких асоцијација 2019. године
уторак, 01 октобар 2019 10:44

Годишњи састанак Скупштине националних асоцијација социологије чланица Европске социолошке асоцијације (ЕСА) одржан је 20. аугуста 2019. године, непосредно пред званично отварање 14. конференције. Од 23. чланице били су присутни представници
13 чланица, међу којима и Српског социолошког друштва. Састанак је за тему имао бирање новог председника националних асоцијалција, али и излагања и дискусију о актуалним проблема смањивања јавних фондова за академску заједницу и институције, те проблем запошљавања социолога као и проблем недовољне видљивости научних радова објављених у престижним часописима.

Извештај са Скупштине националних асоцијација социологије чланица Европске социолошке асоцијације можете преузети у ПДФ формату