Програм рада међународне научне конференције: Култура и идентитети
уторак, 01 октобар 2019 10:55

 

Имајући у виду социолошко одређење идентитета као начина на који појединци и колективитети систематски успостављају и означавају разлику у односу на друге појединце и колективитете (Jenkins, 2008), неспорно је да култура (тачније низ културних обележја) има централно место у поимању и доживљавању личних, групних и колективних идентитета. Њена улога је кључна не само у домену номиналне идентификације (именовања) кроз симболичко представљање, него и у домену практичних импликација идентификовања и припадања неком колективитету.

Програм рада конференције можете преузети у ПДФ формату

Зборник апстраката са Конференције можете преузети у ПДФ формату