Ужи избор књига за „Војина Милића“
субота, 05 октобар 2019 13:53

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“, жири за доделу награде за најбољу социолошку књигу домаћег аутора у 2018. години, у саставу проф. др Владимир Вулетић, проф. др Лела Милошевић Радуловић и проф. др Снежана Стојшин донео је одлуку о ужем избору књига за доделу награде.

 

Жири је избор начинио на основу општих услова дефинисаних Правилником о додели награде „Војин Милић“ (први пут објављени текстови, зборници радова до три аутора, заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја итд).

Као посебно вредна дела, која третирају социолошку проблематику, жири је издвојио следеће 3 књиге – у ужи избор:

1.МЕНТУС, Владимир

О парадоксу прогреса/ Владимир Ментус. - Београд: Институт друштвених наука, 2018 (Београд: РИЦ графичког инжењерства Технолошко-металуршког факултета). - 195 стр. 21 cm. - (Монографије / [Институт друштвених наука, Београд])

2.ПЕТРОВИЋ, Мина

Gradovi u ogledalu: između identiteta i brend imidža/ Mina Petrović, Milena Toković. - 1.izd. - Beograd: Univerzitet, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, 2018 (Beograd: Službeni glasnik). - 179 str. tabele; 24 cm

3.ШЉУКИЋ, Марица

Фабрика: Индустрија у пост-социјалистичкој Србији. / Марица Шљукић, 1. изд. – Ново Милошево: Банатски културни центар, 2018. - 256 стр. 24 cm