Скупштина Српског социолошког друштва
понедељак, 21 октобар 2019 21:48

Скупштина Српског социолошког друштва одржаће се 25. октобра 2019. године на Мећавнику, са почетком у 17,30 часова.

 

Дневни ред

 

Свечани део седнице

 

1. Додела награде „Радомир Лукић“ за животно дело;

2. Додела награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије у 2018. години.

 

Радни део седнице

 

 1. Избор председавајућег Скупштине ССД и радног председништва;
 2. Усвајање записника са претходне Скупштине ССД одржане 10.11.2018;
 3. Извештај о раду ССД за 2018. годину;
 4. Финансијски извештај ССД за 2018. годину;
 5. Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ за 2018. годину;
 6. Предлог измена и допуна Статута Српског социолошког друштва;
 7. Предлог допуне Правилника за такмичење ученика средњих школа из социологије;
 8. Избор чланова Одбора за професионална питања;
 9. Избор чланова Надзорног одбора;
 10. Избор чланова Суда части;
 11. Избор чланова жирија за награду „Војин Милић“;
 12. Избор чланова жирија за награду „Радомир Лукић“;
 13. Избор редакције часописа „Социолошки преглед“;
 14. Избор председништва ССД;
 15. Разно.

 

Право одлучивања на скупштини имају чланови Друштва који су уплатили чланарину закључно са 01. априлом 2019. године (члан 10. Статута ССД).

 

Председница Српског социолошког друштва

Проф. др Јасмина Петровић