Награда „Војин Милић“ (2022. година)
субота, 22 јул 2023 22:20

 

Комисија у саставу др Драган Тодоровић, др Нада Новаковић и др Марина Новаков разматрала је продукцију социолошких студија, монографија и уџбеника у 2022. години, према подацима Народне библиотеке Србије (Београд) и предметној одредници: Социологија и/или УДК: 316.

На више позива упућених издавачима и ауторима у Србији да комисији доставе новопубликована социолошка издања у 2022. години одазвало се тек неколико институција и појединаца, што представља забрињавајући тренд.

Комисија је разматрала следеће наслове:

1. Соња Кузманчев Станојевић "Неолиберализам и насиље комодификације свега" (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2022),

2. Данило Вуковић "Правна држава и поредак у сенци (Право, институције и друштвени отпори у Србији)" (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2022),

3. Милан Вукомановић "Мапирање светог (Проучавање религија у упоредној перспективи)" (Београд: Чигоја штампа, 2022),

4. Томислав Гаврић "Ријалити шоу - између инфотејмента и колективне терапије" (Ниш: Нишки културни центар, 2022) и

5. Слободан Рељић "Воља за лаж (Нови светски дезинформативни поредак)" (Београд: Catena Mundi, 2022).

Након пажљивог ишчитавања наведених публикација, комисија је донела једногласну одлуку да се награда „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у 2022. години додели Соњи Кузманчев Станојевић за студију Неолиберализам и насиље комодификације свега (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2022).

 

Образложење:

На трагу занемарене домаће критичке социологије, у награђеној монографији Соња Кузманчев Станојевић проучава насиље економске рационалности капитала и де(кон)струкцију државе благостања продирањем неолиберализма као глобалног модуса доминације у све сфере савременог друштвеног живота. Не са циљем „потврђивања или оповргавања исправности или неисправности датих економских теорија и економских концепата“, већ зарад „демистификације начина, механизама и путања обликовања целокупне стварности преко датих економских концепата“ (стр. 16).

Образложење у пдф формату