Секција за социјалну политику
Основана је 1977. и њена председница је била Александра Митровић, а доцније Гордана Каћански-Удовички. Секција је расправљала о новом Закону о породици (јануар 1978), затим је разматрала књигу Оливере Бурић и сар., Породица и друштвени систем (1980), разговарала је и о резултатима истраживања социјалних проблема инвалида, а један састанак је био посвећен проблемима старих на селу, о којима су управо биле објављене две књиге (Петар Манојловић, Стари на селу и њихови социјални проблеми, 1980, и Градимир Зајић, Старачка домаћинства на селу,1980).

Секција је организовале сусрете и са страним социолозима, па се тако разговарало са социологом из Норвешке, Руне Фјолдом, као и са социолошкињом из Високе школе за социјални рад и социјалну политику (Берлин) Хилде фон Балусек (28. децембра 1982).

Рад ове, као и других секција ССД, замро је током деведесетих, те је ова секција данас без активности.