Секција за урбану социологију
Основана је 28. маја 1980, а за првог председника изабран је Сретен Вујовић. Организовала је расправе о појединим темама, као што је Град и социјална патологија  (уводно излагање имао је Драган Радуловић), или Нехигијенска насеља у Београд (уводничар Сретен Вујовић). Такође је разговарала о актуелним књигама, попут књиге Мирослава Живковића Прилог југословенској урбаној социологији (1981) или Сретена Вујовића Град и друштво (1982). Организовала је и предавања урбаних социолога из других центара, па су тако, на тему Урбанизација и преовлађујући друштвени односи, предавања имали социолози из Загреба, Владимир Леј  и Душица Сеферагић.
Када се дошло до сазнања да и Урбанистички савез Србије има намеру да оснује секцију са истим именом, одлучено је да се створи заједничка секција два друштва, са истим председником.
Рад ове, као и других секција ССД, замро је током деведесетих, те је ова секција данас неактивна.