Секција за социјалну патологију
Основана је 11. маја 1981, и њен председник је био Иван Јанковић. Држала је стручне трибине, рецимо на тему Проституција и друштвени положај жена или Друштвени положај инвалида (21. септембра 1981), затим је организовала разговоре о новим књигама из области друштвени девијација, а уприличила је и предавање америчког професора Алена Лиске (Allen E. Liska), са Државног универзитета Њујорк (27. септембра 1983), на тему „Криве перцепције криминала и њихове друштвене последице“.
Рад ове, као и других секција ССД, замро је током деведесетих, и после тога није обновљен.